МБАЛ „Сърце и Мозък“ – Плевен е национален лидер в прилагането на модерни технологии в неврохирурията

 In Новини

„Индекс на болниците“ поставя „Сърце и Мозък“ в Плевен начело на високотехнологичната неврохирургия у нас. Годишната специализирана класация отчита осъществените операции и терапии, вземайки предвид комплексността на медицинското обслужване, нивото на иновативност и сложността на лечението. Болницата на БКИ е с най-висок процент на мозъчни операции, осъществени със съвременни технологии – 97,14. Лечебното заведение е лидер и по друг показател – най-голям дял гръбначномозъчни операции в страната, като в болницата се използват невронавигация и 3D-интраоперативен образен контрол при най-голям брой гръбначномозъчни интервенции.

Данните са предоставени от НЗОК и отразяват максимално точно и обективно дейността на лечебните заведения у нас.

Recent Posts