МБАЛ „Сърце и Мозък“ Бургас е единствената болница в България, която бележи ръст в кардиохирургичните операции през 2020 г.

 In Новини

Анализ на „Индекс на болниците“ показва, че през изминалата 2020 г.  сърдечните операции у нас са намалели средно с 24 % в сравнение с предходната година. Основна причина за това е пандемията от COVID-19 и отложеното лечение на пациенти в следствие спирането на плановите операции. На този фон, единствената болница в България, която бележи ръст в броя на извършените кардиохирургични операции, въпреки усложнените условия, е МБАЛ „Сърце и Мозък“ в Бургас. Цифрите са красноречиви: за първите 6 месеца от стартирането на дейността на болницата през 2019 г. там са проведени 181 интервенции, а през 2020 г. регистрираните операциите са 408.

Според данни на НЗОК за основните клинични пътеки, по които се извършват сърдечни операции,  „Сърце и Мозък“ Плевен също е сред лидерите в  кардиологичното лечение у нас. Болницата изпреварва отчетливо останалите лечебни заведения в страната при големите операции при комплексните сърдечни малформации (444 интервенции) и при операциите без екстракорпорално кръвообращение – 174.

Традиционната годишна статистика помага на българските пациенти да вземат информирано решение при избор на лечебно заведение. Представените данни за „Сърце и Мозък“ в Бургас и Плевен са логичен резултат от съчетанието на високоспециализирана медицинска дейност, отлична подготовка и професионализъм на екипите и дългогодишната работа на Българския Кардиологичен Институт за подобряване достъпа на населението до качествено европейско здравеопазване въпреки хроничното недофинансиране на българската здравна система.

Recent Posts