Съвременни предизвикателства в ALIF

 In Новини

Доц. Димитър Харитонов, Началник на отделението по неврохирургия на МБАЛ Сърце и Мозък, Плевен, беше специално поканен за лектор в провелия се на 4 ноември интернет семинар за хирурзи. Семинарът беше посветен на лечението на дегенеративни промени в лумбалните прешлени на гръбначния стълб, ALIF (предно лумбално междутелесно сливане) и последните технологични практики. Бяха представени специфични случаи и обсъдени различни похвати. Множеството въпроси и коментари от участниците показаха висок интерес към събитието.

Recent Posts