Д-р Огнян Матков: В „Сърце и Мозък“ – Плевен търсим възможности за ранно откриване и превенция на съдовите усложнения при диабета

 In Новини

Д-р Огнян Матков, началник на клиниката по съдова хирургия в болница „Сърце и Мозък“ – Плевен в интервю на Радио „Фокус“ за предаването „Това е България“

Водещ: Многопрофилната болница за активно лечение „Сърце и Мозък“ в Плевен предприе инициатива за превенция на усложненията на диабета. За нея разговаряме с началника на клиниката по съдова хирургия на болницата д-р Огнян Матков. Той ще ни предостави повече информация за безплатните прегледи, които екип на болницата ще осъществи във Велико Търново.
Д-р Огнян Матков е завършил Първи московски медицински институт „И.М. Сеченов“, аспирант е във Всесъюзния научен център по хирургия на академията на медицинските науки на СССР, както и на Университетските многопрофилни болници за активно лечение в Плевен и в Бургас, автор и съавтор на над 100 научни публикации в България и чужбина. Д-р Матков е наш гост. Бихте ли ни разказали повече за инициативата на Многопрофилна болница „Сърце и мозък“ в Плевен за превенция на усложненията на диабета? Как възникна тя?
д-р Огнян Матков: Преди няколко години, поради това, че пациентите с диабет все повече и повече се увеличават, с по-дългото и съвременно лечение, което удължава техния живот, се сблъскваме непрекъснато с тези усложнения, които са основни за това заболяване. И потърсихме някакъв вариант с колеги да намерим и други възможни методи, лекарства и други поведения, които биха довели до превенцията на развитие на диабетното ходило и в частност причините, които са от съдова гледна точка, тоест от промени в съдовата стена. И по този начин възникна идеята да можем да извършваме микрохирургична или т.нар. ендоваскуларна превенция, с която да удължим възможностите за развитие на диабетното ходило или то въобще да не се състои. И постоянно, след като започнах работа в „Сърце и Мозък“, тази инициатива с колегите, с които работим заедно – моя колектив, който аз ръководя в тази болница, решихме, че ще продължим тази идея. И така ние всички сме обучени, целият колектив от 11 души са в състояние да се занимават с това. Болницата във Велико Търново – СБАЛК Велико Търново е част от системата на нашата болница „Сърце и мозък“, и ние решихме, че трябва да разширим тази възможност, която предлагаме, за пациентите и в град Велико Търново, за да можем да извършим такава превенция. И така възникна всичко.

Водещ: Какви са най-важните усложнения на това заболяване – на диабета?
д-р Огнян Матков: Първо, диабетът е заболяване, което се отнася към групата на системните заболявания, тоест то поразява всички органи на човешкия организъм. Най-важните усложнения, които настъпват и най-рано, на диабета са свързани с поразяване на нервната система и се развива т.нар. диабетна полиневропатия, която засяга периферните нерви, и свързаните с нея усложнения от диабетна ангеопатия. И това е важно да се знае, защото самата полиневропатия възниква предварително и първа, тъй като нервите са филогенетично най-първите представени в човешкия организъм, още при вътреутробното развитие, и те най-рано и най-лесно се поразяват при различни заболявания, но на първо място при диабета. И самото заболяване, като полиневропатия, което е свързано с болки, изтръпвания, безчувственост преди всичко в крайниците, като основни причини, се препокриват съдовите нарушения и промени в крайниците. А диабетът поразява най-малките и среднокалибрени съдове. Тоест това са съдове от коляното надолу към ходилото. И покривайки ги, много често тази диагноза се греши, заблуждават се и не се установяват съдовите промени навреме, и не се отстраняват. Това е важно да се знае и затова ние търсим възможности за ранно откриване и превенция на съдовите усложнения при диабета.

Водещ: А какво включва превенцията на диабетното ходило?
д-р Огнян Матков: Превенцията като правило включва различни методи, като на първо място се търсят лекарствени методи – такива, каквито съществуват и до днес. Също така са свързани с физиотерапевтични процедури, грижи от страна на самия пациент и на колегите, които се занимават с диабет и с тази превенция за крайниците, за ходилата, свързани с обувки, начин на хранене и т.н. Но тези методи, досега известни и прилагащи се повсеместно, показаха, че не са достатъчно ефективни. И търсейки нов метод, ние достигнахме до възможност да извършваме превенция на вече стеснените или пък частично запушени съдове от среден калибър, които засягат преди всичко долните крайници, околоколенната зона дистално към ходилото.

Водещ: Разкажете повече за този нов метод и как се извършва?
Огнян Матков: Методът като метод за приложение не е нов, той е доста стар, може да се каже повече от 20 години. Това е метод, в който по безкръвен път се извършва оцветяване на кръвоносния съд, който ни интересува, след като се оцвети, се вижда какви са пораженията на диабета и се извършва тяхната поправка най-често, в 95%, чрез т.нар. балони, излъчващи лекарства. Това са специални системи, които се използват и в превенцията при инфарктите. Те са със същите лекарства, които се въвеждат в тези съдове по вече намерения начин за влизане в съда, след което се дилатират тези съдове с тези балони, и се подобрява рязко кръвообращението на крайниците в зоните, към които се извършва тази дейност. Тя се извършва по две или трите артерии на подбедречните съдове, което дава възможност, съвместно с приема на лекарства, дава по-добър резултат като превенция за развитие на диабетно ходило, където хората най-често го свързват с т.нар. диабетна гангрена, и се отдалечава периодът или не се достига до развитието на такова усложнение, което е крайно неприятно и води най-често до загуба на крайниците. Тоест ние се мъчим да създадем възможност и извършваме този метод на ранна превенция, тоест ранно отпушване на съдовете при диабетиците, за да не се достигне до тази гангрена и загуба на крайник или част от него.

Водещ: Моля ви да кажете на пациентите, къде ще се извършват безплатните прегледи, какво е необходимо да направят страдащите от диабет, за да се запишат?
д-р Огнян Матков: Отнася се предимно за региона на град Търново в момента, тъй като в „Сърце и Мозък“ – Плевен извършваме такива регулярно и ежедневно работим с пациенти, които се обръщат към нас с подобни оплаквания. Но за да разширим обхвата на пациентите, така че повече хора да получат помощ по този метод, в момента сме се насочили да развием тази дейсност в СБАЛК Велико Търново, където ще започнем безплатни прегледи, за да обясним на пациентите за какво става въпрос, и ако се налага – да извършим тези процедури. Това ще се извършва през месец октомври – на 17-ти и 31 октомври от 11 часа в кабинет номер 3 на СБАЛК „Велико Търново“, на телефон 062632020. Очакваме голям интерес от пациенти, които да прегледаме през тези два дни, така че ще продължим тази процедура и през месец ноември, ако се налага и през месец декември, и така ще осъществим възможността от поток на такива пациенти към СБАЛК „Велико Търново“, където колегите – двамата кардиолози Петров и Петракиев ще се занимават също с това нещо и с помощта на нашите екипи ще получат необходимото обучение. Първите действия ще бъдат съвместни, ще получат необходимото обучение, след което те ще продължат тази дейност за своите пациенти и всички, които ги потърсят.

Водещ: Предвиждате ли такива прегледи и в други градове на страната?
д-р Огнян Матков: Да, предвиждаме да ги въведем и в други градове на страната, и в други области, където това е възможно, където ще открием кабинети. Но това е перспектива за следващата година. Това ще бъде за град Ямбол, Варна, Враца, Шумен. Това са първите. В град Бургас, тъй като аз съм работил там, колегите вече използват този метод частично, вярно, не толкова активно, но поне се сещат и го правят, така че ще им напомним и на тях. Така че вървим в тази посока – където имаме влияние и възможности, ще го осъществяваме, ще го правим.

 

Оригиналната статия вижте тук.

Recent Posts