Неврохирургията на болница Сърце и Мозък започва работа с иновативен продукт за интраоперативна диагностика

 In Новини

От месец март в Неврохирургията на МБАЛ Сърце и Мозък в град Плевен стартира интраоперативна диагностика при аневризми и съдови малформации на мозъка с иновативно биофлуоресцентно багрило Вердай (Verdye) с международно непатентно наименование Индоцианин грийн (indocyanine green).

С неговата помощ се получава ясна картина на кръвоносните съдове в мозъка на пациента и по-бързо и прецизно диагностициране. Процедурата е нова за нашата страна и е част от иновативния подход на Сърце и Мозък в диагностицирането и лечението на много обществено значими заболявания.

Recent Posts