Прием по спешност, линейки и мобилни екипи

priem-po-speshnost

За прием по спешност може да използвате следните телефони.

Приемът по спешност в болниците на Български Кардиологичен Институт се реализира с „Направление за хоспитализация”. Този документ е валиден 48 часа. Вие можете да бъдете насочени за лечение при нас от Спешна помощ, личния Ви лекар, специалист от извънболничната помощ, други лечебни заведения или по Ваше желание.

При спешни случаи или непланиран прием по други причини, без „Направление за хоспитализация”, Вие също може да постъпите в нашите болници. В приемно-консултативен кабинет на болницата ще получите обстоен лекарски преглед, необходимите физикални и лабораторни изследвания срещу заплащане, съгласно вътрешните разпоредби и актуалния ценоразпис. Лекарят от приемно-консултативен кабинет ще прецени дали състоянието Ви налага спешна или планова хоспитализация, или трябва да бъдете насочени за лечение в друго здравно заведение.

При необходимост от спешен специализиран медицински транспорт за пациенти от области, в които няма болница на Български Кардиологичен Институт, ние поддържаме флота от над 20 специализирани, оборудвани линейки и денонощни медицински екипи в готовност за спешен транспорт и хоспитализация на нуждаещите се пациенти.

Необходимостта от спешен транспорт ще бъде преценена от лекаря и здравното заведение, към които Вие първо сте се обърнали за помощ.