Посетители

posetiteli

Информация за състоянието на пациентите се предоставя само от лекуващия лекар на близките роднини на пациента, посочени от него при постъпването в болницата.

Времето за посещение при пациентите е регламентирано. Максималният брой посетители за всеки пациент е двама по едно и също време. Ако часът за посещение е крайно неудобен за Вашите роднини или приятели, те могат да разговарят с Главната сестра и при възможност, по изключение, времето за посещение да бъде променено.

Посещения в Интензивно отделение се допускат само за най-близки роднини, като часовете се определят индивидуално, в зависимост от състоянието на пациента.

Посещения в Отделение по реанимация не са разрешени. Съществува възможност за видеоконферентна връзка на пациентите в отделението с техните близки и роднини.