Хемодиализа

За отделението:
Отделението по хемодиализа към МБАЛ ,Сърце и Мозък’, Плевен провежда лечение на пациенти в терминален стадий на хронична бъбречна недостатъчност. Диализният център предоставя възможност за извършването както на хемодиализа, така и на хемодиафилтрация и нейния по-съвременен вариант онлайн хемодиафилтрация. За целта разполагаме с висококачествена апаратура – 10 хемодиализни апарата Fresenius 5008S и консумативи на Fresenius ( Германия ), с прилагането единствено на High – Flux диализатори.

Дейности:
Първо хемодиализно отделение е единственият хемодиализен център в град Плевен, позволяващ на всеки диализен пост да бъде извършвана хемодиафилтрация.

Предимства на Онлайн Хемодиафилтрацията пред LF и HF Хемодиализа:

 • Щадящ метод за периферното кръвообращение.
 • Осъществява се по – добро очистване на кръвта и по този начин се отстраняват т.нар. „средни молекули“, които при LFHD /Low – flux хемодиализа/ не се постига.
 • Позволява извличането на по-големи количества течност, без да води до срив в хемодинамичното състояние на пациентите.
 • Отчита се понижена концентрация и на β – 2 микроглобулина при пациентите в сравнение с LFHD /Low – flux хемодиализа/ и HFHD /High – Flux хемодиализа/. От важно значение за развитието на амилоидоза и впоследствие синдром на карпалния тунел.
 • Благоприятно се повлиява реналната анемия и се повишава чувствителността на тъканите към прилаганият еритропоетин.
 • Подобрява се калциево – фосфорното състояние, което намалява необходимостта от приложение на фосфатните биндери.
 • Осигурява хемодианмичен толеранс, повлиявайки благоприятно хипертоничните и хипотоничните състояния.
 • Има осезаем ефект върху нутритивния статус. Предотвратява развитието на МИА – синдром / малнутриция, възпалителни процеси и атеросклеротични изменения /.
 • Предотвратява развитието на бъбречна полиневропатия.
 • Оказва положителен ефект върху общия липиден статус, с преимуществено влияние върху нивото на триглицеридите.
 • Отчита се положително влияние върху имунитета на диализно болните.

Първи Хемодиализен център към МБАЛ ,Сърце и Мозък’, Плевен разполага с висококвалифициран персонал от лекари специалисти „Вътрешни болести“ и „Нефрология“, медицински сестри и технолози с дългогодишен опит в сферата на хемодиализното лечение. На разположение на всеки пациент от първи хемодиализен център ще бъде специалист психолог.

За удобството на своите пациенти Хемодиализният център ще предостави транспорт на всеки пациент или ще обезпечи пътните му разходи. На всеки пациент ще бъде предоставено индивидуално телевизия и интернет по време на всяка хемодиализна процедура.