Клиника по неврохирургия

Клиниката по неврохирургия разполага с най-модерното оборудване, висококвалифициран екип и процедури, необходими за прецизното диагностициране и ефективно лечение на неврохиругични заболявания на цантралната и периферна нервна система и заболявания на гръбначния стълб, както и с първата в България високотехнологична хибридна операционна зала.

Залата е оборудвана с интраоперативен ядреномагнитен резонанс- първият и единствен в цяла югоизточна Европа, невронавигационна система от последно поколение за краниална и спинална неврохирургия, операционни микроскопи с възможности за флуоресцентно оцветяване на туморите и съдовите заболяваания на мозъка, интраоперативен ултразвуков апарат, ангиограф, С – рамо, ултразвуков резектор аспиратор/CUSA/, невроендоскоп, пълен електрофизиологичен мониторинг, позволяващ водене на оперативни интервенции с т.нар „будна анестезия“.

В клиниката се извършват:

Заболявания на гръбначен стълб:

 • Минимално инвазивна гръбначна хирургия – TLIF, XLIF, OLIF, ALIF
 • Eндоскопска гръбначна хирургия
 • Дегенеративни заболявания на гръбначен стълб
 • Травматични увреждания на гръбначен стълб
 • Дегенеративни деформитети на гръбначен стълб при възрастни
 • Вродена и невромускулна сколиоза
 • Идиопатична сколиоза
 • Гръбначни и гръбначно-мозъчни онкологични заболявания
 • Възпалитетелни заболявания на гръбначен стълб
 • Вродени аномалии на гръбначен стълб
 • Хронична гръбначна болка

Заболявания на централна нервна система:

 • Онкологични мозъчни и гръбначно-мозъчни заболявания
 • Съдови заболявания
 • Мозъчни и гръбначно-мозъчни травматични увреждания
 • Тригеминална невралгия
 • Хидроцефалия
 • Вродени заболявания

Заболявания на периферна нервна система:

 • Заболявания на карпален, кубитален и тарзален тунел
 • Онкологични заболявания на периферни нерви
 • Травматични увреждания на периферни нерви
 • Заболявания на шиен и лумбален плексус
 • Thoracic outlet синдром