Клиника по неврохирургия

Клиниката по неврохирургия разполага с най-модерното оборудване, висококвалифициран екип и процедури, необходими за прецизното диагностициране и ефективно лечение на неврохиругични заболявания на цантралната и периферна нервна система и заболявания на гръбначния стълб, както и с първата в България високотехнологична хибридна операционна зала.

Залата е оборудвана с интраоперативен ядреномагнитен резонанс- първият и единствен в цяла югоизточна Европа, невронавигационна система от последно поколение за краниална и спинална неврохирургия, операционни микроскопи с възможности за флуоресцентно оцветяване на туморите и съдовите заболяваания на мозъка, интраоперативен ултразвуков апарат, ангиограф, С – рамо, ултразвуков резектор аспиратор/CUSA/, невроендоскоп, пълен електрофизиологичен мониторинг, позволяващ водене на оперативни интервенции с т.нар „будна анестезия“.

В клиниката се извършват:

  • Невронавигирани лимитирани оперативни интревенции на мозъчни тумори;
  • Хибридни оперативни интервенции на съдовите заболявания на мозъка;
  • Миниинвазивни и перкутанни оперативни интервенции на гръбначния стълб – дискови хернии, тумори на гръбначния мозък, декомпресии и стабилизации при различини видове фрактури на гръбначия стълб. Съвременно хирургическо лечение на остеопорозата;
  • Хирургия на периферните нерви;
  • Ендовазално лечение на мозъчните аневризми и артериовенозни малформации;
  • Ендоскопски асистирана неврохирургия;
  • Пластично въстановителни оперативни интервенции при черепни дефекти;
  • Вродени малформации на централната нервна система/ЦНС/;
  • Диагностика на всички видове заболявания на ЦНС.
  • Перкутанно криоаблационно лечение на болката.
ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.