Високоспециализирана Експертиза в
Служба на Животоспасяването – в Развитие

МБАЛ Сърце и Мозък, Плевен

Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък”  е високотехнологична, съвременно оборудвана болница за лечение на сърдечносъдови и неврологични заболявания. Болницата разполага с клиники и отделения с най-високото трето ниво на компетентност, съгласно националните медицински стандарти по кардиохирургия, съдова хирургия, неврохирургия, кардиология, електрокардиостимулация, анестезиология и интензивно лечение, неврология, интензивно лечение по кардиология, интензивно лечение по кардиохирургия, неинвазивна кардиология, инвазивна кардиология и образна диагностика. Клинико-диагностичните структури на болницата включват клинична и микробиологична лаборатория.

В болницата се извършват научни и учебни дейности, включително обучение на студенти, специализанти и докторанти, интервенционални и неинтервенционални клинични изпитвания.

В болницата е изградена електронна сървърна система PACS, позволяваща съхранение и достъп до всички образни диагностични изследвания на пациентите (ядрено-магнитен резонанс, компютърен томограф, ангиограф, ехограф, рентген) и предоставяща възможност на лекарите за бързи и точни терапевтични решения в операционните зали.

Интегрираната софтуерна система предоставя възможности за получаване на изследвания от болници на територията на цялата страна в реално време и провеждане на онлайн дистанционни кардиохирургични консултации по време на отдалечени ангиографски изследвания.

Структурата на болницата включва 7 многофункционални оперативни зали с възможност за приложение на съвременни хибридни технологии и интраоперативен ядрено-магнитен резонанс, предоставящи достъп на пациентите до най-съвременните световни постижения в областта на кардиохирургията и неврохирургията.