Отделение по хирургия

За отделението:
Отделението по хирургия на МБАЛ ‚Сърце и Мозък‘ Бургас е високотехнологично оборудвана и подготвена да осигури най-съвременните и щадящи оперативни методи за пациентите от Бургас и региона. В него работят доказани хирурзи, специализирали във водещи клиники в страната и чужбина.

Отделението извършва високоспециализирана диагностична и оперативна дейност на заболявания на стомаха, тънките и дебелите черва, ректума, жлъчния мехур, черния дроб, панкреаса, млечната и щитовидната жлеза и всички видове хернии на коремната стена. Ние предлагаме на пациентите най-щадящите, сигурни и доказани модалности за лечение на  заболявания им, като клиниката предлага напълно интегриран, мултидисциплинарен и индивидуален подход при всеки един пациент.

Отделението е модерно оборудвано по най-съвременен стандарт, включително  с роботизирана платформа DaVinci X, последно поколение лапароскопска апаратура с възможност за интраоперативна холангиоскопия и ехография, високочестотни модули за електрохирургия и ултразвуков деструктор (CUSA).

Дейности:
Онкохирургия и чернодробно-панкреатична хирургия

Хирургичната онкология е подспециалност на хирургията, която се фокусира върху хирургичното лечението на туморите и по-специално на злокачествените такива. Модерното лечение на онкологичните заболявания днес включва тимов подход, като освен хирурга активно участие в третирането на тези заболявания вземат и химио и лъчетерапевтите. Модалностите в лечението на злокачествените заболявания се индивидуализират според конкретния стадий на заболяването, като и спрямо самия пациент. Хирургичното лечение включва радикални оперативни интервенции (премахване на целия тумор с дрениращите го лимфни възли) и палиативни (операции, които имат за цел подобряване на качеството на живот на пациенти, при които радикални операции не са възможни).

Нашият екип е фокусирани върху лечението на всички солидни тумори в коремната кухина и ретроперитонеума, както и онкологичните заболявания на щитовидната и млечната жлеза. Тясната колаборация с колеги лъче- и химиотерапевти от ‚Сърце и Мозък‘ Бургас и други онкологични центрове ни позволява да планираме най-доброто и базирано на доказателства лечение спрямо всеки конкретен пациент и неговото заболяване.

Черен дроб

Разположен в горния десен квадрант на корема, черният дроб може да бъде място за развитие на първичен хепатоцелуларен карцином, както и да бъде гостоприемник за развитие на метастази (разсейки) от други злокачествени заболявания. Решението за оперативно лечение и вида на оперативната интервенция трябва да бъдат взети от хирург с опит в чернодробната хирургия. Множество пациенти първоначално обявени за неоперабилни, след консултация с чернодробен хирург всъщност са подходящи за оперативно лечение. Оперативното лечение на туморите на черния дроб варира от хемихепатектомии (премахване на половината черен дроб) до сегментни резекции и метастазектомии, което е щадяща техника, предвид факта, че метастатичната чернодробна болест е хронично заболяване и понякога са необходими няколко операции за контрол на заболяването.

Панкреас и жлъчни пътища

„Макар“ и с малки размери, в задстомашната жлеза може да се развие един от най-злокачествените тумори в коремната кухина, чието отстраняване налага изключително сложни оперативни интервенции. При туморите на панкреаса, симптомите се проявяват късно, като най-алармиращият е иктера (пожълтяването на кожата и видимите лигавици). Други симптоми, макар и съответстващи на много напреднало заболяване, са кървенето от храносмилателния тракт и болките в кръста. Панкреатодуоденектомията (или още премахването на дванадесетопръстника и главата на панкреаса) се смята за една от най сложните операции, свързана с тежка деструктивна и изключително деликатна, понякога извършвана с увеличителни лупи реконструктивна част на операцията. Много пациенти търсят оперативно лечение, когато туморът вече не може да бъде премахнат изцяло. Разработени са и се прилагат множество палиативни оперативни и неоперативни интервенции с цел подобряване на качеството на живот на пациентите.

Лечение на заболявания на гастроинтестиналния тракт

Дебело черво

Ракът на дебелото и правото черво (колоректалният карцином) е най-честото злокачествено заболяване на гастроинтестиналния тракт. При приблизително 10% от пациентите е наследствен, а при другите 90 % е спорадичен. Обикновено възниква на базата на последователността аденом – карцином. Рак на дебелото черво се подозира винаги при възраст над 50 г. и немотивирани  чревни оплаквания, анемия или дискретен субилеус. Всяко чревно кървене е съмнение за злокачественост дотогава, докато не се изключи наличието на тумор посредством пълен оглед на дебелото черво (колоноскопия). Това се отнася и за пациенти с хемороиди. Доказването на кървене от хемороиди не изключва наличието на рак. Основното и първично лечение на локализираното заболяване е хирургичното – цялостна резекция на чревния туморен участък и дрениращите лимфни възли, като лечение е стандартизирано. Типът на операцията зависи от анатомичната локализация на тумора и стадия на заболяването. В ранните стадии води до пълно излекуване. Възможно е операцията да завърши с постоянна колостома (анус претер). Напредъкът на хирургичната наука днес предлага на множество пациенти възможността за извършване на резекция на тумори на правото черво без да се извежда постоянен анус претер, и като се запазват нормалните тазово-резервоарни функции.

Стомах

Ракът на стомаха е вторият по честота след рака на белия дроб в световен мащаб и е социалнозначимо заболяване за нашата страна. У нас той е вторият по честота злокачествен тумор, произхождащ от гастро-интестиналния тракт. Рискови фактори за развитие на карцином на стомаха са: аденомите, полипите, инфекцията с Хеликобактер пилори, хроничният атрофичен гастрит, състояние след резекция на стомаха, пернициозна анемия, баретов хранопровод. Фиброгастроскопията (ФГС)  остава златен стандарт за диагностика и скрининг на стомашния карцином, въпреки че в България масов скрининг не се провежда рутинно. Операциите, които се прилагат при стомашния карцином, зависят от неговата локализация, като могат да варират от резекция на част от стомаха до пълното му премахване, както и пълното отстраняване на лимфния басейн на стомаха. При отделни пациенти могат да бъдат и по-екстензивни – операции с премахване и на части от съседни органи.

Миниинвазивна (лапароскопска) хирургия

Лапароскопската хирургия е модерна хирургична техника, при която коремните операции се извършват през един или няколко малки отвора на коремната стена (0,5 – 1 см.), вместо с традиционните големи разрези. През всеки разрез се вкарват специална тънка камера (лапароскоп) и микроинструменти, с които се достига до съответния орган или патологичен процес. Лапароскопът предава изображения от коремната кухина на монитори в операционната зала. По време на операцията хирургът вижда детайлни изображения на коремните органи в реално време. Тази система позволява на хирурга да извършва същите операции като традиционните, но с по-голяма прецизност. Стремежът за нанасяне на възможно най-малка травма на организма по време на хирургична интервенция чрез минимален разрез води до по-бързо възстановяване на пациента, по-малко болки в следоперативния период и по-добър естетичен ефект. За разлика от традиционната хирургия лапароскопските операции не водят до потискане на имунната система на пациента. По миниинвазивен (лапароскопски, ендоскопски) път могат да бъдат извършени почти всички оперативни интервенции в областта на плановата и спешна коремна хирургия. Екипът ни от години рутинно извършва широка гама лапароскопски операции при най-различни заболявания:

 • Холецистектомия (премахване на жлъчния мехур)
 • Ингвинална херниопластика (при слабинни хернии)
 • Операции при гастроезофагеална рефлуксна болест и диафрагмални хернии
 • Операции при заболявания на стомаха и дебелото черво
 • Операции при заболявания на панкреаса
 • Чернодробни операции при доброкачествени и злокачествени заболявания
 • Апендектомия (премахване на апендикса)
 • Супрареналектомия (операции на надбъбречните жлези)
 • Спленектомия (премахване на слезката)

Предимствата на тази техника в чисто медицински аспект се дължат на малките оперативни разрези, щадящи имунната система на пациента и възможността за увеличаване и детайлизиране на образа по време на операция. Плюсовете за пациента са:

 • по-слаба постоперативна болка
 • по-кратък болничен престой
 • по-бързо възстановяване
 • по-добър козметичен ефект
 • по-ниска честота на усложненията
 • незначителна кръвозагуба.

Роботизирана хиургия

В МБАЛ ,Сърце и Мозък‘ Бургас е внедрена роботизирана хирургична платформа DaVinci X. Роботизираната хирургия, като естествено развитие на миниинвазивните техника, застъпени в дейността на отделението предлага безпрецедентна прецизност и сигурност за пациента. Роботизирана хирургия може да бъде приложена във всички области на общата хирургия. Уникалността на системата  DaVinci включва фини артикулиращи инструменти, които напълно наподобяват и дори надминават естествените движения на човешката ръка, интуитивно управление, 3D визия и многократно увеличение, което дава 100% контрол на хирурга по време на оперативна интервенция.

Ендокринна хирургия

Ендокринната хирургия, като относително нова субспециалност в общата хирургия, е фокусирана върху операции на жлезите с вътрешна секреция – щитовидна жлеза, паращитовидни жлези, надбъбречни жлези и хормонално активните тумори на панкреаса. Основна цел на този вид хирургия е премахването на части или изцяло отстраняване на жлезата с цел нормализиране на хормоналния баланс или предотвратяване разпространението на заболяването, когато става въпрос за онкологично (злокачествено) заболяване. Най-често кандидати за оперативно лечение са пациентите със заболявания на щитовидната жлеза – доброкачествени (нодозна струма и тиреотоксикоза) и зкокачествени (рак на щитовидната жлеза). Екипът ни разполага с необходимия експертен потенциал и дългогодишен опит в хирургичното лечение на пациенти с такива заболявания.

Лечение на хернии на предната коремна стена и диафрагмата

Херниалната болест е една от най-честите хирургични патологии. В клиниката са внедрени и се прилагат рутинно миниинвазвини (лапароскопски) подходи за лечение на херниите в ингвиналния регион, херниите на предна коремна стена, такива след операция и диафрагмалните хернии. Намалената хирургична травма и биомеханично по-доброто разполагане на протезния материал при лапароскопските интервенции гарантира по-бързо възстановяване след операция и връщане на пациента към нормалното му ежедневие.

Спешна хирургия

Организацията за денонощен прием и лечение на спешни хирургични заболявания (апендицит, заклещена херния, перфорирала язва, илеус, перитонит и др.) позволява своевременно извършване на диагностика и оперативното им лечение.