Ортопедия и травматология

За отделението:
В отделението по ортопедия и травматология се провежда оперативно и неоперативно лечение с минимален травматизъм за пациента и бързо следоперативно възстановяване в съответствие с добрите медицински практики. Диагностицират се и се лекуват всички болести на опорно-двигателния апарат.

Дейности:
В отделението се извършват съвременни, минимално инвазивни хирургични интервенции, включително ендопротезиране на тазобедрена, колянна, раменна и глезенна стави с комплексни имплантни системи и нови концептуални подходи, ревизионно ендопротезиране, хирургични интервенции за съхраняване на нативната става, остеотомии, реконструкция при фемуро-ацетабуларен импинджмънт, интервенции при костно-фиброзни заболявания, невроортопедични интервенции.

Артроскопската и артроскопски асистирана хирургия също са развити на много високо ниво в клиниката. Рутинно се прилагат при лечение на посттравматична раменна нестабилност, заболявания на ротаторния маншон, всички заболявания на колянната става, включително автоложна хондропластика и матрикс асоциирана хондроцитна трансплантация, минимално инвазивна хирургия при фрактура на тибиалното плато, лечение на пателофеморална нестабилност, синдром на карпалния тунел, лечение на заболявания на глезенната става и реконструкция на патологично увредени вътреставни структури.

Специалистите в отделението имат богат опит в сферата на детската ортопедия – лечение на вродена тазобедрена луксация, адолесцентна епифизеолиза на бедрената глава, корекции на посттравматични ъглови ротационни деформации на дългите тръбести кости в детската възраст, лечение на еквино-варусно ходило, корекции при детска церебрална пареза.

В гръбначната хирургия в клиниката се използват иновативни подходи за лечение на вродени и придобити гръбначни деформитети и реконструкция на травматични увреди на гръбначния стълб.

В областта на травматологията в клиниката се използват концептуално обосновани иновативни имплантни системи като интрамедуларни и периартикуларни системи, костна ало- и авто- трансплантация, биологично активна кондукция.