Отделение по образна диагностика

Ние предоставяме съвременни възможности за качествено и навременно диагностициране на заболявания на главния мозък, прешлените, белия дроб, коремните органи и крайниците с КТ. Специализиран софтуер, също така, позволява прецизна визуализация при всички съдови изследвания, например аортография, ангиография на съдовете на бял дроб и коремни органи, както и на мозъчните съдове и периферните артерии. Предлагаме също така и висококачествена КТ диагностика на сърцето и коронарните артерии. Екипът на отделението е млад и обучен по най-новите стандарти за качество и безопасност. Високо информативните реконструкции и детайлната оценка на образите от нашите лекари по образна диагностика улесняват планирането на подходящо лечение и проследяването на терапевтичния ефект.