Образна диагностика

Ние предоставяме качественa и съвременна образна диагностика – компютърна томография (КТ) и магнитнорезонансна томография (МРТ) на заболявания на главния мозък, гръбначния стълб, белите дробове, коремните органи и крайниците. Специализираният софтуер позволява прецизна визуализация на всички съдови изследвания, например аортография, ангиография на съдовете на бял дроб и коремни органи, както и на мозъчните съдове и периферните артерии. Извършваме висококачествена КТ диагностика на сърцето и коронарните артерии и разполагаме със съвременна апаратура за ехографска и конвенционална рентгенова диагностика.

Екипът на отделението е млад и обучен по най-новите стандарти за качество и безопасност. Високо информативните реконструкции и детайлната оценка на образите от нашите лекари по образна диагностика улесняват проследяването в динамика на развитието на различните заболявания  и дава възможност за адекватно планиране на последващото лечение.