Кардиохирургия

Отделението предоставя всички съвременни възможности за кардиохирургични интервенции и лечение на сърдечносъдови заболявания:

 • Оперативно лечение на исхемична болест на сърцето – миокардна реваскуларизация с или без екстракорпорално кръвообръщение.
 • Минималнoинвазивна хирургия на аортна клапа и възходяща аорта по метода на министернотомията /6-7 см кожен разрез/. Методът позволява по-бързо и безпроблемно възстановяване на пациентите.
 • Хирургия на възходяща аорта и аортна дъга. Методът се прилага при необходимост от спешна кардиохирургична интервенция при пациенти с аортна дисекация. Клиниката разполага с най- съвременните и бързи диагностични възможности в тези случаи – 64-срезов компютърен томограф, технология Nano Panel.
 • Минимално-инвазивни операции на митрална и трикуспидална клапа, както и при някои вродени сърдечни малформации – междупредсърден дефект. При тези пациенти достъпът до сърцето се осъществява чрез дясна торакотомия с кожен разрез 8 см.
 • Иновативни клапносъхраняващи оперативни интервенции на аортна, митрална и трикуспидална клапа. Реконструктивната клапно-съхраняваща хирургия е основна тенденция в развитието на световните кардиохирургични здравни технологии.
 • Кардиохирургично лечение на пациенти със синдром на Марфан с цел предотвратяване на животозастрашаваща дисекация на възходящата аорта.
 • Хирургия на сърдечни тумори.
 • Хирургия на проводни и ритъмни нарушения, оперативно имплантиране на електрод за постоянен кардиостимулатор, ресинхронизираща терапия при пациенти със сърдечна недостатъчност.
 • Оперативно имплантиране на перманентен интракардиален катетър за хемодиализа.
 • Хирургично лечение на заболявания на перикарда.
 • Хирургично лечение на белодробна тромбоемболия.
 • Хирургично лечение на вродените сърдечни малформации при пациенти над 18 г.
 • Хирургично лечение на пациенти с нестабилност на гръдната кост /дехисценция/.