Кардиология

Медицински дейности

  • Измерване насърдечните тонове
  • Измерване на кръвното налягане
  • Електрокардиограма (ЕКГ)
  • Ехокардиография (ЕхоКГ)
  • Велотест (натоварване на сърцето с велоергометър)
  • 24-часов Холтер на сърдечна честота