Неонатология

За отделението:
Специалистите в Отделението по неонатология полагат първите грижи за всички новородени деца (родени в болницата или преведени от други болнични заведение, както постъпващи от вкъщи). Отделението е с ръководил е д-р Андрей Христов и е с най-високото – 3-то – ниво на компетентност.

Дейности:
Раждане – провеждане на първична реанимация в родилна/операционна зала на новородени в депресивно състояние. Апаратурата, с която се работи, е съвременна и безкомпромисна по отношение на качеството. Това позволява оказването на адекватна грижа за новороденото, включително и за екстремно незрелите деца с тегло под 1000 гр.

В сектор „Здрави и рискови новородени“ са осигурени прекрасни условия за престой на родилката със своето дете.  При медицинска необходимост бебето може да остане за наблюдение и грижи в специално оборудвана и обособена „рискова стая“

Отделението разполага със сектор „Интензивна терапия“. В него се приемат всички болни новородени, изискващи интензивно наблюдение, апаратно мониториране  и интензивно лечение. Апаратурата, с която разполага екипът, е последен модел на водещи медицински производители. Осигурена е възможност за модерна дихателна, сърдечносъдова, невропротективна терапия. Секторът разполага с достатъчен брой интензивни кувьози, апарати за подпомагане на дишането, видеомониториране на неврологичната дейност. С модерния ехографски апарат имаме възможност за бърза, неинвазивна и динамична оценка на състоянието на централна нервна система и вътрешните органи.

Отделението разполага с най-съвременен кувьоз – „baby leo 500”, който дава шанс и на най-незрелите пациенти.

В сектор „Специални грижи“ се приемат вече стабилизирани пациенти, но които се нуждаят от високоспециализирана грижа. осигурена е възможност за мониториране и високоспециализирани апаратни изследвания /вкл. и офталмологични/.

Майките на нашите малки пациенти трябва да бъдат спокойни в грижите за своите деца при изписване от отделението. Затова изградихме структура за „кенгуру грижа“, в която под ръководството на неонатолог нашите акушерки ще бъдат най-близо до майките и ще помогнат за осъществяване на връзката майка – дете още в първите мигове, както и за тяхното последващо обучение.

Помислили сме и за децата, които имат нужда от високоспециализираната ни помощ, но не са родени при нас. Отделението разполага с модерна линейка/реанимобил/ и подвижна интензивна единица /интензивен транспортен кувьоз с респиратор/, с която можем да транспортираме всяко новородено до нашето интензивно отделение.

Към Отделението по неонатология функционира и неонатологичен кабинет за оказване на планова и спешна амбулаторна неонатологична помощ.