Акушерство

Отделението по акушерство с ръководител доц. Йордан Попов д.м е част от Клиниката по акушерство и гинекология. Екип от утвърдени специалисти с профилирана насоченост в областта на акушерството, гинекологията и репродуктивната медицина са на разположение на пациентките. Отделението по акушерство разполага с операционни зали, оборудвани със съвременна апаратура и инструментариум за извършване на пълния обем оперативни интервенции при раждане и гинекологични операции.

Клиниката е специализирана в минимално инвазивната ендоскопска хирургия. Клиниката разполага със зали за реанимация и за възстановяване от анестезия, високотехнологичен сектор за образна диагностика и други специализирани звена, свързани с подсигуряването на оперативната дейност. В модерно оборудвани амбулаторни кабинети се извършват консултативни, контролни и профилактични прегледи. Провежда се и женска консултация.

Организацията на работа осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност, включително на медицинска помощ при спешни състояния.