Защото децата са най-ценното!
‚Мама и Аз‘ предлага
най-модерната майчина
и детска грижа.
С мисъл към децата ‚Мама и Аз‘
е проектирана и построена със знания,
умения и обич от опитните ни архитекти,
проектанти и строители.
Знанията и високата
медицинска експертиза
на нашите специалисти
спасяват животи!
Всички удобства и най-съвременни
медицински технологии
в грижата за бъдещите майки
и техните деца.
0

Мама и аз, Плевен

,Мама и Аз‘ заема новопостроеното, самостоятелно болнично крило на МБАЛ ‚Сърце и МозъкПлевен. Посветено на майчиното и детското здраве, то развива най-висока световна експертиза в специализираната диагностика и лечение, научноизследователската и учебната дейност. Високотехнологично оборудваното болнично крило разполага с отделения по акушерство и гинекология с родилен блок, педиатрия и неонатология. Специализираните педиатрични сектори по ендокринология, ревматология и ортопедия заемат важно място в новата клиника – със стремеж и доказана готовност за бързо достигане на водещо европейско ниво. Екипи по детска кардиохирургия, неврохирургия и специализирани интензивни грижи се подготвят в Европа и Съединените щати за работа в новата клиника.

Всички съпътстващи възможности за най-съвременна профилактика, превенция и лечение, технологии и специалисти са на разположение на малките пациенти и техните родители – образна диагностика, клинично-лабораторни, имунологични и генетични изследвания, проследяване за луксации от детски ортопеди и травматолози в специално оборудвани приемни педиатрични кабинети и много други.

Много знания, умения и обич вложиха архитектите, проектантите и строителите от АСБ ‚Хелвеция‘, за да постигнат всички удобства в съчетание с най-съвременните медицински технологии в грижата за бъдещите майки и техните рожби. Благодарение на експертизата и дългогодишния си опит в изграждането на модерни болници, ‚Хелвеция‘ успя да издигне новото крило само за 12 месеца: уникална структура за майчино и детско здраве.

Особена гордост е започналото разширяване на съществуващата лаборатория по медицинска генетика чрез въвеждане на технологични възможности за молекулярно-генетична диагностика на редки заболявания при децата. Екипът, ръководен от експерт по медицинска генетика с напреднал опит от Германия, вече провежда специализирани медико-генетични консултации за децата и семействата.

Нашите програми за проследяване на бременността (скрининги във всеки триместър), родилна помощ и възможности за неонатологична грижа ще гарантират предоставянето на специализирана, професионална медицинска грижа и денонощна интензивна, спешна и неотложна помощ с най-високото – трето – ниво на компетентност. Екипите в интензивния неонатологичен сектор, оборудван с уникална за страната апаратура, включват специалисти и хабилитирани лекари с дългогодишен опит и призната експертиза, както и специализанти и докторанти с висока мотивация и безкомпромисно посвещение на въвеждането и развитието на най-съвременните постижения и технологии в неонатологията и педиатрията. В ‚Мама и Аз‘ се предлагат програми за обучение на бъдещи родители в грижи за новороденото (вкл. т.нар. „кенгуру грижа“).

За нас всички пациенти – малки и големи – винаги стоят на първо място!