Д-р Атанас Александровакушер-гинеколог

Д-р Атанас Александров специализира минимално инвазивна гинекология в една от водещите клиники в света в областта на ендоскопската хирургия – болница „Естен“, Клермон-Феран, Франция, както и в специализирания център за лечение на дълбока ендометриоза в клиника „Тиволи“, Бордо. Посещава множество лапароскопски и хистероскопски курсове за минимално инвазивна хирургия в страни като Белгия, Франция и Италия. През 2019 г. придобива международнопризнат сертификат за минимално инвазивен гинекологичен хирург (Minimally Invasive Gynaecological Surgeon (MIGS) – Level 2 (GESEA Programme) към Европейската асоциация за гинекологична ендоскопия (ESGE).

Д-р Александров има публикации в реномирани списания с импакт фактор като Fertility and Sterility; Journal of Minimally Invasive Gynaecology; Facts, Views and Vision in Ob/Gyn. Основните му интереси са в областта на лапароскопската и хистероскопската хирургия, проблемното забременяване, лечението на миомни възли, ендометриозата, инконтиненцията и гениталния пролапс. Говори свободно английски, немски и френски език.