д-р Мартин Стойневспециалист кардиология

Д-р Мартин Стойнев – завършва медицина в Тракийски Университет Стара Загора през 2001 г. Преминава квалификационен курс за инструктор по обучение по първа долекарска помощ – гр.Бургас – 2008 г. Придобива специалност по обществено здраве и здравен мениджмънт, специалност  по кардиология и професионална квалификация  „Инвазивна диагностична кардиология и интервенционална кардиология“. Член е на Дружеството на кардиолозите и дружеството по Интервенционална кардиология в България. Има участия с постери на Националните конгреси по кардиология, презентации на Балканския ендоваскуларен курс, Балканския венозен форум и националната конференция на българското национално дружество по ендоваскуларна, съдова хирургия и ангиология.

Работил е в СБАЛК Ямбол, а понастоящем е инвазивен кардиолог, Началник на „Отделение по инвазивна кардиология“ на СБАЛК Мадара – Шумен.

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.