Гама нож: най-модерната технология за лечение на мозъчни тумори спасява животи в България

 In Новини

Лечението на здравноосигурени пациенти се поема напълно от НЗОК и не се изисква доплащане

Радиохирургията – какво представлява?

Радиохирургията e лъчетерапевтичен метод, при който се прилага прецизно фокусирано в малък обем от тялото външно лъчение във високи еднократни дози. Целта е постигане на „хирургичен” резултат, от където произлиза и името. Методът блокира възможността за размножаване на патологичната тъкан чрез увреждане на жизненоважни структури на болните клетки. Така те постепенно загиват и туморите се свиват или изчезват, като мястото им частично се заема от съединителна тъкан. С тази безкръвна алтернатива на стандартните хирургични интервенции се лекуват освен онкологични (злокачествени тумори и техните метастази) и редица неонкологични заболявания.

Мозъчната радиохирургия – по света и у нас

Радиохирургия се прилага за първи път клинично преди повече от 50 години в Швеция от неврохирурга Ларс Лексел и екипа му с разработените от тях първи прототипи на Гама нож. Докъм края на ХХ век се прилага само в областта на мозъка и само с Гама нож. През последните 5 десетилетия технологията се усъвършенства постоянно, а близо милион и половина пациенти избират да се лекуват с нея. Понастоящем в целия свят работят над 350 Гама нож центъра и това лечение е утвърдено като златен стандарт в мозъчната радиохирургия.

Лъчелечението в България през 90-те години на ХХ и първото десетилетие на ХХI век е значително изостанало поради морално остаряла апаратура и липсата на финансиране. Липсва технологична възможност за прилагане на наложилите се вече по света радиохирургични методи и пациентите от България търсят възможности за скъпо лечение в центрове в чужбина – това е времето на т.нар. „тъжни кервани към Турция”.

Д-р Румен Лазаров и екипът му провеждат първата радиохирургия в България през 2015 г. на допълнително оборудван с радиохирургични приставки линеен ускорител. В следващите години на новите високотехнологични линейни ускорители в страната, включително на Кибер нож и Томотерапия, постепенно започва да се прилага все повече радиохирургия, която вече е реимбурсирана от НЗОК.

Гама нож в България? Да!

„Керваните към Турция”, макар и намалели, не спират до началото на 2021 г., когато в болница „Сърце и Мозък”, Плевен започва работа най-модерният на Балканите и единствен в България Гама нож. Той е първият, който дава възможност за използване на добре познатата от десетилетия в лъчелечението техника за неинвазивно позициониране и имобилизация на пациентите с индивидуално моделируеми подложки и термопластични маски. Технологията от ново поколение стъпва на доказаната база на предишните модели и дава редица нови технологични и клинични възможности, като най-значима от тях е неинвазивната имобилизация, като алтернатива на старата инвазивна стереотактична рамка, без да се компрометира ненадминатата точност. Новият модел Гама нож дава възможност за фракционирана радиохирургия, стереотактично образно насочване и адаптиране на дозиметричния план към текущата позиция, следене на позицията и контрол на облъчването в реално време. В България вече не просто е налице техническа възможност и екип от обучени специалисти за провеждане на радиохирургия с Гама нож, но страната ни разполага с най-висок клас такъв апарат, по-добър от повечето, на които биха се лекували българските пациенти в чужбина.

През януари 2021 г., екипът на лъчетерапевтичния център на „Сърце и Мозък”, Плевен – лъчетерапевти, медицински физици и лъчетерапевтични лаборанти под ръководството на д-р Румен Лазаров, извършва първата радиохирургия на Гама нож в България, в колаборация със звената по образна диагностика, неврохирургия и неврология на болницата и в присъствието на двама водещи световни клинични специалисти в областта (лекар и медицински физик). За малко повече от две години със стереотактична роботозирана радиохирургия в Плевен сa лекувани близо 400 пациенти, основно с мозъчни метастази (включително с множество такива едновременно), доброкачествени тумори, някои случаи на първични злокачествени мозъчни тумори, съдови малформации и функционални състояния (тригеминална невралгия). Радиохирургията се прилага рутинно както в рамките на един ден, така и фракционирана в няколко дни. В зависимост от конкретния случай има възможност за фракционирано облъчване на всяка отделна лезия, както и на различни лезии в различни дни (напр. при множество метастази), адаптивна планирана реирадиация (прилагана при метастази, артерио-венозни малформации), „фракциониране” по обем в няколко дни (при по-големи артерио-венозни малформации дозата се разпределя в няколко сеанса). Огромно предимство е възможността за адаптиране на дозиметричния план между сеансите и/или в рамките на провеждания сеанс при всяка процедура. Радиохирургията се извършва с ултра висока прецизност от порядъка на 0,1-0,2 милиметра (за сравнение, тя е 1-2 милиметра при повечето техники на линейни ускорители), като тази точност се проверява и потвърждава всеки ден от медицинските физици преди провеждане на радиохирургията и се следи автоматично, непрекъснато и в реално време, докато се извършва лъчетерапевтичният сеанс. В сравнение с другите системи за радиохирургия Гама ножът дава възможност за десетки пъти намаляване на дозата на облъчване в тялото, което позволява провеждане на мозъчна радиохирургия дори при бременни.

Цялата новина можете да прочетете тук.

Recent Posts