Gamma Knife: Beyin tümörü tedavisinde en son teknoloji Bulgaristan’da hayat kurtarıyor

 In Haber

2021 yılında, Balkanlardaki en gelişmiş ve Bulgaristan’daki tek Gamma Knife, Pleven Kalp ve Beyin Hastanesinde çalışmaya başlayacak. On yıllardır iyi bilinen radyoterapi tekniğinin, hastaların non-invaziv konumlandırılması ve immobilizasyonu için ayrı ayrı modellenebilir pedler ve termoplastik maskeler ile kullanılmasını sağlayan ilk cihazdır. Yeni nesil teknoloji, önceki modellerin kanıtlanmış temeli üzerine inşa edilmiş olup, en önemlisi rakipsiz doğruluktan ödün vermeden eski invaziv stereotaktik çerçeveye alternatif olarak non-invaziv immobilizasyon olmak üzere bir dizi yeni teknolojik ve klinik yetenek sağlamaktadır. Yeni Gamma Knife modeli, fraksiyone radyocerrahi, stereotaktik görüntü rehberliği ve dozimetri planının mevcut pozisyona uyarlanması, pozisyon izleme ve gerçek zamanlı ışınlama kontrolü sağlıyor. Bulgaristan artık sadece Gamma Knife radyocerrahisini gerçekleştirecek teknik kapasiteye ve eğitimli uzmanlardan oluşan bir ekibe sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda ülkemiz, Bulgar hastaları yurtdışında tedavi edecek çoğu cihazdan daha iyi, sınıfının en iyisi bir cihaza sahip.

Ocak 2021’de, Plevne “Kalp ve Beyin” Radyoterapi Merkezi ekibi – Dr. Rumen Lazarov liderliğinde radyoterapistler, medikal fizikçiler ve radyoterapi laboratuvarı teknisyenleri, hastanenin görüntüleme, beyin cerrahisi ve nöroloji birimleriyle işbirliği içinde ve alanında dünyanın önde gelen iki klinik uzmanının (bir doktor ve bir medikal fizikçi) eşliğinde Bulgaristan’daki ilk Gamma Knife radyocerrahisini gerçekleştirdi. İki yıldan biraz daha uzun bir süre içinde, Pleven’de stereotaktik robotik radyocerrahi ile, çoğunlukla beyin metastazları (aynı anda birden fazlası dahil), iyi huylu tümörler, bazı primer kötü huylu beyin tümörleri vakaları, vasküler malformasyonlar ve fonksiyonel durumlar (trigeminal nevralji) olmak üzere yaklaşık 400 hasta tedavi edildi. Radyocerrahi rutin olarak hem bir gün içinde hem de birkaç gün boyunca fraksiyone olarak uygulanır. Diğer radyocerrahi sistemleriyle karşılaştırıldığında Gamma Knife, vücuda verilen radyasyon dozunda on kat azalma sağlayarak hamile kadınlarda bile beyin radyocerrahisi yapılmasına olanak tanır.

Makalenin tam metnine buradan Bulgarca olarak ulaşabilirsiniz.

Recent Posts
ULUSAL TELEFON:
0700 911 99