МБАЛ ‚Сърце и Мозък‘ Плевен получи сертификат по ISO и положителна оценка от ИАЛ за Отделението по нервни болести

 In Новини

МБАЛ ‚Сърце и Мозък‘ Плевен беше сертифицирана по ISO 9001:2015. Системата за управление на качеството на предоставяне на болнични медицински услуги, клинични изпитвания на лекарства, медицински изделия и медицинска апаратура, oбучение на студенти и специализанти премина успешно одитния процес. Сертификатът е с № 090119.

Отделението по нервни болести на МБАЛ ‚Сърце и Мозък‘ Плевен получи положителна оценка за успешно преминат одит по провеждане на клинични изпитвания в изследователския център на болницата. Докладът от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) ще бъде предоставен за сведение и на Европейската агенция по лекарства (EMA).

Recent Posts