СБАЛ по кардиология, Варна – клинична база на Медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов”

 In Новини

Между СБАЛ по кардиология, Варна и Медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов” съществува дългогодишно съвместно сътрудничество в областта на обучението на медицински специалисти. В резултат на добрата съвместна работа 12 лекари, работещи в лечебното заведение успешно придобиха специалност “Кардиология”, на 8 предстои завършване на обучението и явяване на държавен изпит и 5 продължават обучението си. Ползотворното партньорство между двете страни ще продължава, за да могат и бъдещите специализанти да имат възможност да придобият необходимите знания и умения.”

Recent Posts

Leave a Comment