Уникален случай докладват лекарите на СБАЛК Ямбол на световен конгрес в Париж

 In Новини

Д-р Сашко Жежовски, СБАЛК Ямбол ще докладва уникален случай на световния конгрес по интервенционална кардиология и ендоваскуларно лечение в Париж. През месец януари 2018 г. в СБАЛК Ямбол е приета 85 годишна пациентка със силна болка в гърдите и в тежко състояние. Установено е, че пациентка е с инфаркт на миокарда и това налага провеждането на спешна коронарография, показваща запушване на ствола на лявата коронарна артерия. Бързата намеса и директната тромбаспирация води до спасяването на пациентката. Проведено е вътресъдово ултразвуково изследване (IVUS), което показа че няма подлежаща стеноза и руптурирала плака. Това показа че инцидентът е тромбемболичен. Тромемболията в ствола на лявата коронарна артерия е много рядко и силно животозастрашаващо състояние. Пациентка е с анамнеза за рецидивиращо предсърдно мъждене и не е провеждала профилактика с антикоагулант, което показва източника на тромбемболията. След интервенцията състоянието на пациентката се подобрява значително и тя е без гръдна болка, но по-късно съобщава за силна болка в корема придружена от гадене и повръщане. Причините за това могат да са много, но предвид наличието на вече установена тромбемболия, решихме да осъществим и мезентерикография. Установи се запушване (тромбемболия) на горната мезентериална артерия и се проведе неколкократна тромбаспирация и балонна дилатация в същата. Кръвотока в артерията бе възстановен. Развилият се така клиничен случай е уникален и подобен не е описан. Същият е подготвен и одобрен за презентиране на световния конгрес по интервенционална кардиология и ендоваскуларно лечение – PCR Paris 2018.

Повече тук:

Recent Posts

Leave a Comment