График на национална кампания „Кардиологична грижа за дълъг и пълноценен живот“

 In Новини

Област Стара Загора

Населено място Адрес на помещението Дата, час
с. Ръжена, общ. Казанлък Кметство 10 януари, 9:00 ч.
с. Кънчево, общ. Казанлък Здравна служба 10 януари, 12:00 ч.
с. Розово, общ. Казанлък Кметство 10 януари, 14:00 ч.
с. Средногорово, общ. Казанлък Кметство 15 януари, 12:30 ч.
с. Бузовград, общ. Казанлък Кметство 15 януари, 9:00 ч.
с. Овощник, общ. Казанлък Кметство 24 януари, 12:00 ч.
с. Черганово, общ. Казанлък Кметство 24 януари, 9:30 ч.
гр. Крън, общ. Казанлък Пенсионерски клуб 25 януари, 9:30 ч.
гр. Шипка, общ. Казанлък Кметство 25 януари, 12:00 ч.
с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък Кметство 8 февруари, 9:30 ч.
с. Ясеново, общ. Казанлък Кметство 8 февруари, 12:00 ч.
с. Горно Изворово, общ. Казанлък Кметство 19 февруари, 14:30 ч.
с. Долно Изворово, общ. Казанлък Кметство 19 февруари, 12:30 ч.
с. Енина, общ. Казанлък Кметство 19 февруари, 9:30 ч.
с. Копринка, общ. Казанлък Пенсионерски клуб 26 февруари, 9:30 ч.
с. Голямо Дряново, общ. Казанлък Кметство 26 февруари, 12:30 ч.

За допълнителна информация 02 4026406 Ани Иванова или 0898 503722 Ирен Радоева

Област Варна

Населено място Адрес на помещението Дата, час
с. Езерово, общ. Белослав Здравна служба 8 януари, 09:00 ч.
с. Есеница, Вълчи дол Здравна служба 10 януари, 09:00 ч.
гр. Суворово ул. Стефан Караджа № 2 15 януари, 09:00 ч.
с. Батово, общ. Добрич Клуб на пенсионера 16 януари, 09:00 ч.
гр. Бяла, обл. Варна ул. Йордан Ноев № 10 17 януари, 09:00 ч.
с. Венчан Кметство 19 януари, 09:00 ч.
гр. Провадия Провадия 22 януари, 09:00 ч.
с. Червенци, Вълчи дол Здравна служба 23 януари, 09:00 ч.
с. Ф. Денково, общ. Добрич лекарски кабинет 26 януари, 09:00 ч.
с. Манастир Кметство 29 януари, 09:00 ч.
с. Черноок Здравна служба 30 януари, 09:00 ч.
с. Медово, общ. Добрич ул. 1, № 10 31 януари, 09:00 ч.

За допълнителна информация 02 4026406 Ани Иванова или 052 64 80 20 Гита Николова

Област Велико Търново

Населено място Адрес на помещението Дата, час
гр. Елена, общ. Елена ул. Паисий Хилендарски № 2 5 януари, 9:00 ч.
гр. Златарица ул. Стефан Попстоянов № 22 11 януари, 12:00 ч.
гр. Габрово пл. Възраждане № 3 16 януари, 9:00 ч.
с. Горско Ново село, общ. Златарица ул. Георги Димитров № 31 23 януари, 9:00 ч.
с. Родина, общ. Златарица ул. Четвърта № 6 24 януари, 9:00 ч.
гр. Полски Тръмбеш ул. Търговска № 41, Комплекс за социални услуги – ЦСРИ 26 януари, 9:00 ч.
с. Царева Ливада, общ Дряново Кметство 30 януари, 9:00 ч.
гр. Дряново ул. Шипка № 164 9 февруари, 9:00 ч.
с. Овча могила, общ. Свищов Кабинет за доболнична помощ 6 март, 10:00 ч.
с. Александрово, общ. Свищов Кметство 8 март, 10:00 ч.
с. Морава, общ. Свищов Кметство 12 март, 09:30 ч.
с. Горна студена, общ. Свищов Здравна служба 27 март, 09:30 ч.
с. Драгомирово, общ. Свищов Кметство 29 март, 09:30 ч.
с. Българско Сливово, общ. Свищов Кметство 2 април, 09:00 ч.
с. Деляновци, общ. Свищов Здравна служба 11 април, 09:30 ч.
с. Овча могила, общ. Свищов Кабинет за доболнична помощ 12 април, 10:00 ч.
гр. Елена  ул. П.Хилендарски № 2 16 април, 09:30 ч.
гр. Габрово  пл. Възраждане № 3 19 април, 09:30 ч.
гр. Борово / с.Обретеник  ул. Първи май № 2 24 април, 09:30 ч.
гр. Свищов, общ. Свищов Клуб на инвалидите – гр. Свищов, ул. Д. Анев № 4 26 април, 10:00 ч.
с. Екзарх Йосиф / Г.Абланово ул. Николаевска № 1 27 април, 09:30 ч.

За допълнителна информация 02 4026406 Ани Иванова или 062 63 20 20 д-р Томова

Област Бургас

Населено място Адрес на помещението Дата, час
гр. Приморско МЦ Приморско, ул. Ропотамо № 27 11 януари, 9:00 ч.
гр. Средец ул. Димитър Кичев, бл. 2 16 януари, 9:00 ч.
с. Порой, общ. Поморие Пенсионерски клуб 31 януари, 9:00 ч.

За допълнителна информация 02 4026406 Ани Иванова или 056 841514 Гергана Лимберова

Област Ямбол

Населено място Адрес Дата, час
с. Шарково, общ. Болярово Кметство 11 януари, 9:00 ч.
гр. Болярово, общ. Болярово Здравна служба 15 януари, 9:00 ч.
с. Денница, общ. Болярово Кметство 22 януари, 9:00 ч.
с. Оман, общ. Болярово Кметство 22 януари, 11:00 ч.
с. Голямо крушево, общ.Болярово Кметство 22 януари, 13:30 ч.
гр. Харманли МБАЛ, ул. В. Левски № 66 27 януари, 9:00 ч.
с. Мамарчево, общ. Болярово ул. Стефан Караджа № 4 29 януари, 9:00 ч.
с. Воден, общ. Болярово Дом за стари, ул. Нико Пехливанов № 26 29 януари, 11:30 ч.
гр. Стралджа, общ. Стралджа Клуб на диабетика, ул. Хемус № 5 31 януари, 9:00 ч.
гр. Харманли МБАЛ, ул. В. Левски № 66 1 и 3 февруари, 9:00 ч.
с. Минерални бани, обл. Хасково ул. В. Левски № 6 5 и 12 февруари
с. Стамболово, обл. Хасково Здравна служба/център за хора с увреждания 10 и 24 февруари, 9:00 ч.
гр. Хасково пл. Общински №1 19 и 21 март, 9:00 ч.
гр. Ардино МБАЛ Ардино 26 март, 10:00 ч. 27 март, 8:30 ч.
гр. Маджарово ЦСМП Маджарово 30 март, 10:00 ч.
с. Долни главанак Кметство 31 март, 9:00 ч.
с. Тополово Кметство 31 март, 9:15 ч.
с. Ръженово Кметство 31 март, 12:00 ч.
с. Долно съдиево Кметство 31 март, 12:30 ч.
с. Ефрем, Маджарово Кметство 21 април, 09:30 ч.
с. Бориславци, Маджарово Здравна служба 21 април, 12:30 ч.
с. Сеноклас, Маджарово Кметство 21 април, 15:30 ч.
с. Караманци, Хасково ул. Македония № 11 28 април, 9:30 ч.

За допълнителна информация 02 4026406 Ани Иванова и 0878 601938 Ваня Божинова

Област Плевен

Населено място Адрес на помещението Дата, час
с. Бели извор, общ. Враца Здравна служба 7 март, 10:00ч.
гр. Грамада, обл. Видин Клуб на пенсионера 9 март, 10:00 ч.
с. Санадиново, общ. Никопол Кметство 13 март, 09:00 ч.
с. Лютаджик, общ. Враца Здравна служба 14 март, 10:30 ч.
гр. Монтана бул. Трети март № 98 15 март, 10:30 ч.
с. Селановци, общ. Оряхово Кметство 19 март, 09:30 ч.
с. Люти дол, общ. Мездра Кметство 19 април, 09:30 ч
с. Долни Вадин, общ. Оряхово В сградата на читалището 20 март, 10:00 ч.
с. Липница, общ. Мизия ул. Георги Димитров № 17 21 март, 09:30 ч.
с. Боденец, общ. Мездра Кметство 22 март, 10:00 ч.
с. Девене, общ. Враца Кметство 26 март, 10:00 ч.
с. Царевец и с. Старо село общ. Мездра Кметство с. Царевец 3 април, 10:00 ч.
с. Лозица, общ. Никопол Кметство 4 април, 09:00 ч.
гр. Оряхово Дневен Център – ДСП 5 април, 09:00 ч.
с. Селановци, общ. Оряхово Кметство 16 април, 09:30 ч.
гр. Червен бряг ул. Антим I № 1 17 и 20 април, 10:00 ч.
с. Власатица, общ. Враца Здравна служба 18 април, 09:30 ч.
с. Бутан, общ. Козлодуй Здравна служба 23 април, 09:30 ч
с. Горни Вадин, общ. Оряхово Здравна служба 24 април, 09:30 ч.
с. Остров, общ. Оряхово Кметство 25 април, 9:30 ч.

За допълнителна информация 02 4026406 Ани Иванова и 064  804480 Галя Данчева

Област Пловдив

Населено място Адрес на помещението Дата
гр. Девин Дом на културата 21 януари
гр. Брацигово ул. Христо Смирненски № 1, ет.2 29 януари
гр. Кричим Младежки дом 31 януари
с. Исперихово, общ. Брацигово Здравна служба 2 февруари
гр. Девин, кв.Настан Кметство 3 февруари
с. Бяга, общ. Брацигово Кметство 5 февруари
гр. Перущица, общ. Перущица ул. Цар Борис I 5 и 6 февруари
с. Козарско, общ. Брацигово Кметство 9 февруари
с. Жребичко, общ. Брацигово Кметство 12 февруари
гр. Пещера Пенсионерски клуб 15, 16 и 19 февруари
гр. Велинград бул. Хан Аспарух № 35 17 февруари
гр. Неделино ул. Александър Стамболийски № 104 17 и 20 февруари
с. Розово Кметство 19 февруари
с. Равногор Здравна служба 26 февруари
с. Лещак, общ. Мадан Кметство 16 март
с. Гьоврен, общ. Девин Кметство 22 март
с. Триград, общ. Девин Кметство 22 март
с. Грохотно, общ. Девин Кметство 22 март
гр. Девин, кв. Настан Кметство 23 март
с. Беден, общ. Девин Кметство 29 март
с. Брезе, общ. Девин Кметство 29 март
с. Лясково, общ. Девин Кметство 30 март
с. Осиково, общ. Девин Кметство 30 март
с. Михалково, общ. Девин Кметство 12 април
с. Селча, общ. Девин Кметство 12 април
с. Чуруково, общ. Девин Кметство 17 април
с. Стоманево, общ. Девин Кметство 17 април

За допълнителна информация 02 4026406 Ани Иванова или Мария Лесова 0885 394009

Област София

Населено място Адрес на помещението Дата, час
гр. Кресна сграда на Община Кресна 25 януари, 14:00 ч.
с. Крупник, общ. Симитли Читалище 30 януари, 14:00 ч.
гр. Самоков ул. Македония 34 30 и 31 януари, 14:30 ч.
гр. Своге Читалище Градище 2 февруари, 09:30 ч.
гр. Божурище Пл. 1-ви май №7 6 и 7 февруари, 12:30 ч.
с. Сатовча ул. Тодор Шопов № 37 9 февруари, 14:00 ч.
с. Кочан, общ. Сатовча Училище 9 февруари. 16:00 ч.
с. Ваклиново, общ. Сатовча Кметство 9 февруари, 18:00 ч.
гр. Драгоман ул. Христо Ботев № 66 9 февруари, 09:30 ч.
с. Гърмен, общ. Гърмен ул. Първа №35 10 февруари, 8:00 ч.
с. Огняново, общ. Гърмен Пенсионерски клуб 10 февруари, 10:00 ч.
с. Осиково, общ. Гърмен Кметство 10 февруари, 15:00 ч.
с. Петково, общ. Елин Пелин ул. Хан Аспарух №39 14 февруари, 14:30 ч.
с. Голема Раковица, общ. Елин Пелин Централен площад 15 февруари, 14:30 ч.
гр. Якоруда ул. Цар Борис III 15 февруари, 14:00 ч.
с. Слащен, общ. Сатовча Детска ясла 23 февруари, 16:00 ч.
с. Годешево, общ. Сатовча Кметство 23 февруари, 18:00 ч.
с. Вълкосел, общ. Сатовча Кметство 23 февруари, 14:00 ч.
гр. Долна баня ул. Търговска № 134, ет. 2 23 февруари, 14:30 ч.
24 февруари, 08:30 ч.
гр. Годеч ул. Градина № 1 23 февруари, 09 и 10 март, 09:30 ч.
с. Дъбница, общ. Гърмен Читалище 24 февруари, 08:00 ч.
с. Долно Дряново, общ. Гърмен Кметство 24 февруари ,12:00 ч.
с. Плетена, общ. Сатовча Кметство 24 февруари, 15:00 ч.
гр. Симитли ЦПУ 9 март, 14:00 ч.

За допълнителна информация 02 4026406 Ани Иванова

Recent Posts

Leave a Comment