СБАЛК Велико Търново спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 In Новини

СБАЛ по Кардиология Велико Търново – част от Български Кардиологичен Институт – спечели Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по проект „Добри и безопасни условия на труд”. Програмата е на Министерство на труда и социалната политика.

Одобреният проект има за цел да модернизира работната среда във водещата кардиологична болница в старата ни столица и повиши качеството на предлаганите болнични услуги за пациентите в региона.

Recent Posts

Leave a Comment