Следдипломна квалификация

Български Кардиологичен Институт съвместно с Медицински Университет – Плевен провежда обучение и изпити за придобиване на професионална квалификация по следните високоспециализирани дейности:

  1. инвазивна диагностична кардиология и интервенционална кардиология;
  2. ехокардиография – фундаментално и експертно ниво;
  3. кардиостимулация.

Учебните програми са в съответствие с изискванията на българското законодателство и съвременните иновативни постижения на медицинската наука и здравните технологии.

sleddiplomna-kvalifikacia