Глобално сътрудничество в клиничните
дейности, науката и образованието

Международно сътрудничество

Български Кардиологичен Институт ежегодно инвестира значителни средства в образованието и квалификацията на млади лекари и медицински специалисти в България, като организира и провежда международни и национални научни форуми.

В научните изяви участват световнопризнати учени от медицински, научни и образователни организации, с които Български Кардиологичен Институт развива международно сътрудничество в сферата на научноизследователската и учебната дейност:

Медицински университети

Harvard Medical School, Boston, USA

logo-hms

University of Chicago, USA

logo_uc_wordmark_hires

Ludwig Maximilian University, Munich, Germany

logo_lmu_muenchen

Hamburg University, Germany

logo_uhh

Charles University, Prague, Czech Republic

logo_uken

University of Milano, Italy

logo_umilano

Медицински Университет Варна, България

logo_mu_varna

Водещи клиники

Cleveland Clinic, Ohio, USA

cleveland-clinic-logo

Mayo Clinic, Arizona, USA

logo_mayo_clinic

Brigham and Women’s Hospital, Boston, USA

logo_bw

Texas Heart Institute, Houston, USA

logo_texas-heart-institute

MD Anderson Cancer Center, Houston, USA

logo_mdanderson

Augsburg Clinic, Germany

logo_klinikum_augsburg

University Hospital, Zurich, Switzerland

logo-usz-en

Niguarda Hospital, Milan, Italy

logo_niguarda_hospital

Instituto Clinico Sant’ Ambrogio, Milan, Italy

logo_sant_ambrogio

The Jean-Minjoz Hospital, Besançon, France

logo_chru

Karlovske Vinohradi University Hospital, Prague, Czech Republic

logo_fnkv

St. Anne’s University Hospital, Brno, Czech Republic

Print

Международни научни организации

American College of Cardiology, USA

logo-header-acc

American Heart Association, USA

logo_aha

European Society of Cardiology, EU

logo_escardio

Италиано-Чешко-Българско дружество по Kардиология, ЕС

logo_bg-cz-it