Клинично развитие, основано на научен опит
и усъвършенствани методологии

Клинични изпитвания

klinichni-izpitvania-1

Българският Кардиологичен Институт в сътрудничество с фармацевтичната индустрия участва активно в клиничното развитие чрез анализ на данни за здравните грижи, иновативните здравни технологии, усъвършенстваните методологии и научния опит.

Всички клинични изпитвания се провеждат в съответствие с изискванията на европейското и българското законодателство и в стриктно изпълнение на правилата за Добра клинична практика.

През ноември 2022 г. ,Сърце и Мозък’ преминава успешно инспекция, проведена от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA). Получената оценка гласи: ,,без съществени забележки, с признание за откритост на клиничния център“.

klinichni-izpitvania-2
Област Изследователски център Главен изследовател Състояние или заболяване Приключили Текущи
Кардиология СБАЛК Плевен д-р Валентин Христов Диабет тип 2; Дислипидемия X
Кардиология СБАЛК Плевен д-р Валентин Христов Сърдечносъдови заболявания X
Кардиология СБАЛК Плевен д-р Валентин Христов Миокарден инфаркт X
СБАЛК Плевен д-р Валентин Христов Предсърдно мъждене X
Кардиология СБАЛК Варна проф. Николай  Пенков Остър коронарен синдром X
Кардиология СБАЛК Варна проф. Николай  Пенков Висок холестерол X
Кардиология ,Сърце и Мозък‘ Плевен проф. Яна Симова COVID-19 X
Кардиология ,Сърце и Мозък‘ Плевен проф. Яна Симова COVID-19 X
Кардиология ,Сърце и Мозък‘ Плевен проф. Яна Симова COVID-19 X
Кардиология ,Сърце и Мозък‘ Плевен проф. Яна Симова COVID-19 X
Кардиология ,Сърце и Мозък‘ Плевен проф. Яна Симова Хипертония X
Кардиология ,Сърце и Мозък‘ Плевен проф. Яна Симова Хипертония X
Кардиология ,Сърце и Мозък‘ Плевен проф. Яна Симова Атеросклеротично сърдечносъдово заболяване X
Кардиология ,Сърце и Мозък‘ Плевен проф. Яна Симова Сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване X
Кардиология ,Сърце и Мозък‘ Плевен проф. Яна Симова Атеросклеротично сърдечносъдово заболяване X
Кардиология ,Сърце и Мозък‘ Плевен проф. Яна Симова Сърдечносъдов риск, хронично бъбречно заболяване, възпаление X
Кардиология ,Сърце и Мозък‘ Плевен проф. Яна Симова Миокарден инфаркт X
Кардиология ,Сърце и Мозък‘ Плевен проф. Яна Симова Сърдечносъдови заболявания X
Неврология ,Сърце и Мозък‘ Плевен проф. Пламен Божинов Фокални припадъци при възрастни субекти с фармакорезистентна епилепсия X
Неврология ,Сърце и Мозък‘ Плевен проф. Пламен Божинов Фокални припадъци при възрастни субекти с фармакорезистентна епилепсия X
Неврология ,Сърце и Мозък‘ Плевен проф. Пламен Божинов Пристъпно-ремитентна форма на множествена склероза X
Неврология ,Сърце и Мозък‘ Плевен проф. Пламен Божинов Рецидивиращи форми на множествена склероза X
Неврология ,Сърце и Мозък‘ Плевен проф. Пламен Божинов Mигрена X
Неврология ,Сърце и Мозък‘ Плевен проф. Пламен Божинов Паркинсонова болест X
Неврология ,Сърце и Мозък‘ Плевен проф. Пламен Божинов COVID-19 X
Неврология ,Сърце и Мозък‘ Плевен проф. Пламен Божинов Паркинсонова болест X
Неврология ,Сърце и Мозък‘ Плевен проф. Пламен Божинов Прогресивна множествена склероза X
Неврология ,Сърце и Мозък‘ Плевен проф. Пламен Божинов Рецидивираща, пристъпно-ремитентна форма на множествена склероза X
Неврология ,Сърце и Мозък‘ Плевен проф. Пламен Божинов Стереотипни, продължителни пристъпи X
Oнкология ,Сърце и Мозък‘ Плевен доц. Наталия Чилингирова Плоскоклетъчен недребноклетъчен рак на белия дроб Рак на простатата Метастатичен кожен меланом Колоректален рак Напреднал рак Солиден тумор, възрастен X
Oнкология ,Сърце и Мозък‘ Плевен доц. Наталия Чилингирова Кожен сквамозноклетъчен карцином
Напреднал кожен сквамозноклетъчен карцином Метастатичен кожен сквамозноклетъчен карцином
X
Oнкология ,Сърце и Мозък‘ Плевен доц. Наталия Чилингирова ER-положителен HER2-отрицателен рак на гърдата X
Онкология ,Сърце и Мозък‘ Плевен доц. Наталия Чилингирова Неоплазми на гърдата; Рак на гърдата; HER2-положителен рак на гърдата в ранен стадий X
Oнкология ,Сърце и Мозък‘ Плевен доц. Наталия Чилингирова Локално напреднал или метастатичен нерезектабилен уротелиален рак X
Oнкология ,Сърце и Мозък‘ Плевен доц. Наталия Чилингирова Карцином, недребноклетъчен на белия дроб X
Oнкология ,Сърце и Мозък‘ Плевен доц. Наталия Чилингирова Хормоночувствителен рак на простатата X
Oнкология ,Сърце и Мозък‘ Плевен доц. Наталия Чилингирова Недребноклетъчен рак на белия дроб X
Кардиология ,Сърце и Мозък‘ Бургас доц. Лиляна Мирчева Предотвратяване на инсулт или системна емболия; Предсърдно мъждене X
Неврология (Образна диагностика) ,Сърце и Мозък‘ Бургас проф. Иван Димитров  (заедно с доц. Лъчезар Манчев) Множествена склероза X

Статус: март 2023 г.; списъкът не е изчерпателен.