Клинично развитие, основано на научен опит
и усъвършенствани методологии

Клинични изпитвания

Българският Кардиологичен Институт в сътрудничество с фармацевтичната индустрия участва активно в клиничното развитие чрез анализ на данни за здравните грижи, иновативните здравни технологии, усъвършенстваните методологии и научния опит.

Всички клинични изпитвания се провеждат в съответствие с изискванията на европейското и българското законодателство и в стриктно изпълнение на правилата за Добра клинична практика.

През ноември 2022 г. ,Сърце и Мозък’ преминава успешно инспекция, проведена от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA). Получената оценка гласи: ,,без съществени забележки, с признание за откритост на клиничния център“.

klinichni-izpitvania-1
klinichni-izpitvania-2