Високоспециализирана медицина
в полза на пациента

Контакти

Централно Управление
Български Кардиологичен Институт +359-2-4026-333 бул. Г. М. Димитров 1
София 1172, България
Болници
Мама и Аз, Плевен
МБАЛ Сърце и Мозък, Плевен
+359-64-678-400 ул. Пиер Кюри 2
Плевен 5800, България
МБАЛ Сърце и Мозък, Бургас +359-56-703-003 ул. Здраве 1
Бургас 8000, България
СБАЛ по Кардиология, Плевен +359-64-804-480 ул. Пиер Кюри 2
Плевен 5800, България
СБАЛ по Кардиология, Велико Търново +359-62-632-020 ул. Бузлуджа 1
Велико Търново 5000, България
СБАЛ по Кардиология, Ямбол +359-46-662-377 бул. Димитър Благоев 69
Ямбол 8600, България
СБАЛ по Кардиология, Варна +359-52-648-020 бул. Цар Освободител 100
Варна 9000, България
СБАЛ по Кардиология Мадара, Шумен +359-54-801-260 ул. Васил Априлов 63
Шумен 9700, България
Медицински Центрове
Медицински център Сърце и Мозък, София +359-2-963-1298 ул. Крум Попов 50-54
София 1421, България
Кардиологичен Медицински Център, Варна +359-52-609-903 ул. Дрин 1
Варна 9000, България
Кардиологичен Медицински Център Лекари за Нас, Плевен +359-64-802-199 ул. Димитър Константинов 11
Плевен 5800, България
Медицински Център Лекари за Нас, Бургас +359-56-841-514 бул. Княгиня Мария Луиза 27
Бургас 8000, България
Медицински Център Европейска Здравна Грижа, Стара Загора +359-42-670-112 ж.к. Три Чучура – юг
ул. Димитър Подвързачов 1
Стара Загора 6000, България
Кардиологичен Медицински Център, Велико Търново +359-62-601-208 бул. България 38
Велико Търново 5000, България
Кардиологичен Медицински Център, Ямбол +359-46-662-389 ул. Ангел Кънчев 35
Ямбол 8600, България