Ние търсим

МБАЛ „Сърце и мозък” Плевен

Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и мозък” е най-модерната кардио и неврохирургична база на Балканския полуостров. Болницата е оборудвана с последно поколение апаратура без аналог в Източна Европа и разполага с отеления по кардиохирургия, съдова хирургия, кардиология, неврохирургия.

Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и мозък” търси да назначи ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ПО КАРДИОЛОГИЯ

Изисквания за длъжността:
– Завършено образование – медицина;
– Призната специалност по Кардиология;
– Клиничен опит по специалността ще се счита за предимство;
– Професионален интерес;
– Добра компютърна грамотност;
– Владеене на английски език е предимство.

Задължения и отговорности:
– Осъществява кардиологични консултации на пациенти в лечебното заведение;
– Назначава терапия;
– Провежда ежедневни визитации и докладва на Началника на „Клиниката по кардиология” за състоянието на пациентите;
– Води болничната документация – ИЗ и други специфични за „Клиниката по кардиология” документи;
– Своевременно назначава и извършва необходимите диагностични изследвания и лечебни процедури;
– Приема пациенти в „Клиниката по кардиология”;
– Изписва болните с епикриза с оформено мотивирано крайно лечебно–диагностично заключение с препоръки за амбулаторното наблюдение;
– Дава сведения за състоянието на пациентите на техните близки;
– Участва в обсъждане и уточняване на клинични случаи като своевременно уведомява началника на „Клиниката по кардиология” за затруднения и усложнения възникнали в хода на заболяването;
– Участва в лекарски консилиуми;
– Дава дежурства в отделението;
– Дава дежурства на разположение;
– Непрекъснато повишава квалификацията си.

Предоставяме Ви възможност за:
– Бързо професионално развитие;
– Работа в динамична среда;
– Добро възнаграждение.

Ако търсите възможност за професионално развитие в здравно заведение, което работи по стандартите за лечение на сърдечносъдови заболявание на Европейското кардиологично дружество, с отлични условия на труд и заплащане може да изпратите актуални автобиография, мотивационно писмо и снимка на e-mail: m.decheva.hq@comleague.com