Ние търсим

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ В СБАЛ ПО КАРДИОЛОГИЯ – ПЛЕВЕН

Във връзка с чл. 17, ал. 1 на Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и предвид нуждите от лекари в клиниките и отделенията, СБАЛ по Кардиология – Плевен обявява 1 свободна длъжност за лекар–специализант Кардиология

Желаещите да станат част от екипа на СБАЛ по Кардиология – Плевен следва да представят в болницата на адрес гр. Плевен, ул.“Владимир Вазов“ № 91 /Втора клинична база/ следните документи:

  • Заявление – свободен текст;
  • Диплом за завършено висше медицинско образование – копие;
  • Удостоверение от БЛС;
  • Копие на документ за самоличност;
  • Автобиография – европейски формат (при желание може да бъде изтеглена от тук:
    https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
  • Мотивационно писмо.

Документите ще се приемат в срок до 30.04.2018 г. от публикуването на обявата включително.
След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена със заповед на изпълнителния директор на болницата.

 

Български Кардиологичен Институт търси млади и опитни динамични професионалисти от различни области. Ако Вие сте лекар, медицинска сестра, лаборант или друг здравен специалист и желаете да бъдете част от нашия екип, моля изпратете Ваша автобиография на info@cardiacinstitute.bg.

Актуални позиции:

МБАЛ „Сърце и мозък” търси да назначи ЛЕКАР с желание за специализация по Анестезиология и интензивно лечение.
Изисквания:

– Завършено образование – медицина;
– Опит в отделение по анестезиология и интензивно лечение ще се счита за предимство;
– Професионален интерес;
– Добра компютърна грамотност;
– Владеене на английски език е предимство.

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

Изисквания:
– Придобита образователно-квалификационна степен;
– Опит като медицинска сестра минимум 1 година;
– Отлични препоръки и професионален интерес;
– Компютърна грамотност;
– Владеенето на английски език е предимство.

Описание на длъжността:
– Осигуряване на качествени и ефективни здравни грижи за пациентите в клиниката;
– Приема постъпващите в клиниката болни и ги запознава с утвърдения Правилник за вътрешния ред;
– Проследява и регистрира лабораторни изследвания, манипулации и здравни грижи;
– Оказва грижи за психичното, физическото и социалното здраве на пациентите;
– Извършва профилактика в областта на хигиената, индивидуалното и общественото здраве;
– Работи, спазвайки професионалната етика;
– Участва в ежедневен рапорт на медицинските сестри и се запознава със състоянието на болните;
– Асистира на лекар при извършване на манипулации и интервенции.

Предоставяме Ви възможност за:
– Бързо професионално развитие;
– Работа в динамична среда;
– Много добро възнаграждение.

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.