Симптоми

Лесна умора

Ако човек не може да изкачи четири етажа по стълбите без почивка, това е леко ограничение на функционалния капацитет. Ако не може да изкачи дори един етаж, това е тежко ограничение. Лесната умора може да има много причини, при сърдечносъдовите заболявания най-често се дължи на сърдечна недостатъчност.  Потърсете специализирана кардиологична медицинска помощ.

Гръдна болка

Болка в гърдите, която възниква при физическо усилие и отминава в покой, на популярен език наричаме „гръдна жаба“ и е белег на стабилна стенокардия, която е един от видовете исхемична болест на сърцето. Потърсете специализирана кардиологична медицинска помощ без да отлагате във времето.

Болка в гърдите, която възниква в покой, особено ако е придружена с изпотяване, гадене или повръщане е спешно състояние, което налага веднага да се обърнете към Център за спешна медицинска помощ (тел. 112). Това може да е белег на остър коронарен синдром (т.е. прединфарктно или инфарктно състояние).

Внезапно появила се болка в гърдите, придружена с храчене на кръв, сърцебиене и възможен спад на артериалното налягане, е съмнителна за белодробна тромбемболия, което също е спешно състояние, налагащо веднага да се обърнете към Център за спешна медицинска помощ (тел.112).

Промяна в артериалното налягане

Артериалното налягане е нормално до 140/90 mmHg. За хора на 70-80 или повече години са допустими стойности и до 150 mmHg. Покачването на артериалното налягане над тези стойности се обозначава като артериална хипертония. Тя бива първична, наричана есенциална хипертония или още хипертонична болест. Когато се дължи на друго предшестващо заболяване, най-често бъбречно или ендокринно, се нарича вторична артериална хипертония.

Понижението на артериалното налягане, ако не причинява никакви оплаквания и е само случайна находка при измерване на артериалното налягане, не е причина за безпокойство. Ако обаче при понижението на артериалното налягане човек се чувства отпаднал, има световъртеж или дори губи за момент съзнание, е налице артериална хипотония. Тя налага уточняване от кардиолог. Потърсете специализирана кардиологична помощ.

Промяна в пулса

Нормалният пулс е между 50 и 100 уд/мин. Понижението на пулса под 50 уд/мин. се нарича брадикардия. Тя може да се дължи на понижена функция на щитовидната жлеза (хипотиреоидизъм) или на нарушение на сърдечната проводимост. Най-тежките случаи на брадикардия, които причиняват оплаквания на пациента и не могат да бъдат овладени по друг начин, налагат имплантиране на постоянен пейсмейкър. Потърсете високоспециализирана медицинска помощ в болница „Сърце и Мозък”, гр. Плевен.

Повишаване на пулса над 100 уд/мин. в покой се нарича тахикардия. Тя може да се дължи на анемия, употреба на много голям брой цигари ежедневно, екстремни дози напитки, съдържащи кофеин, на повишена функция на щитовидната жлеза (хипертиреоидизъм) или повишена сърдечна възбудимост. Ако пулсът Ви в покой най-често е над 100 уд/мин, трябва да се обърнете към лекар. Потърсете специализирана кардиологична медицинска помощ.

Задух

Пристъпният задух се нарича астма. Когато се дължи на спазъм на дихателните пътища, се нарича бронхиална астма. Когато се дължи на сърдечна недостатъчност, се нарича кардиална астма. За кое от двете се касае, лекарят се ориентира по това дали има предшестващо белодробно или сърдечно заболяване. Съвременните клинични лаборатории измерват един хормон, наречен BNP, който при бронхиална астма е нормален, а при кардиална астма – увеличен. Потърсете специализирана кардиологична медицинска помощ.

Краткотрайна загуба на съзнание (синкоп)

Синкопът налага задължително да се обърнете към лекар. Би могло да се дължи на нарушение на сърдечния ритъм, много нисък пулс или много висок пулс. Затова е добре до идването на спешния екип да се опитате да измерите пулса и артериалното налягане на изпадналия в безсъзнание, защото до идването на линейката те могат да се нормализират. Веднага се обърнете към Център за спешна медицинска помощ (тел. 112).

Посиняване на кожата (цианоза)

Цианозата може да се дължи на белодробно или сърдечно заболяване. Задължително изисква обръщане към лекар. Когато се дължи на белодробно заболяване, обикновено цианозата е централна – например по лицето и езика. Когато се дължи на сърдечно заболяване, е по периферията на тялото (акроцианоза) – например по върха на пръстите, върха на носа, ушите.

Когато цианозата обхваща само един отделен крайник, най-вероятно се касае за нарушено кръвоснабдяване на този крак или ръка. Потърсете специализирана медицинска помощ в спешен порядък.

Палпитации (сърцебиене)

Състояние, което се характеризира с ускорена сърдечна дейност. Най-често пациентите усещат сърдечните удари, което ги кара да потърсят медицинска помощ. Палпитациите могат да се усетят в гърдите, гърлото или шията. Сърцебиенето обикновено изчезва от само себе си.

Преходно нарушение на мозъчното кръвообращение (ПНМК)

Краткотрайни състояния (от минути до часове), при които се наблюдават неврологични симптоми, причинени от недостатъчно кръвоснабдяване на различни части на мозъка.

Камерна тахикардия

Това е едно от най-сериозните нарушения на сърдечния ритъм. Представлява съкращения на камерите с честота над 100 удара в минута и протича с хемодинамичен колапс. Изисква се незабавно прилагане на електрошок.

Брадикардия

Забавена сърдечна дейност

Екстрасистола

Преждевременна контракция на сърцето, извънредна систола, извън нормалния му ритъм.