Престой в болница

prestoi-v-bolnica

Продължителността на болничния престой зависи единствено от Вашето здравословно състояние, процеса на възстановяване и решението на лекарския екип.

Обикновено продължителността на болничния престой зависи от клиничните резултати от проведените терапевтични и/или хирургични процедури, степента на възстановяване, съпътстващите заболявания и общото Ви здравословно състояние. Когато Вашето лечение завърши и сте готови да напуснете нашите грижи, ще бъдете информирани от лекуващия лекар и той ще Ви даде цялата необходима информация за Вашето заболяване, проведеното лечение и препоръчителният начин на живот в дома. При изписването ще Ви бъде предоставена епикриза в два екземпляра – за Вас и за личния Ви лекар, в която подробно са описани диагнозата, проведеното лечение и лекарствената терапия извън болницата. Вие трябва лично да предадете епикризата на личния Ви лекар.

Уверете се, че когато напускате болницата, имате рецепта за лекарствата, датите и времето за предстоящите контролни прегледи, които са покрити от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).