Периферна невропатия

Болница Сърце и Мозък оборудва клиниката по неврология с апаратура за ранна диагностика на периферна диабетна полиневропатия

✓ Според клиничните проучвания: „Кардиоваскуларната автономна невропатия се наблюдава при около 17% от пациентите с диабет тип 1 и при 22% при тези с диабет тип 2.”
✓ „От пациентите със симптоматична автономна дисфункция 25% до 50% умират в рамките на 1 до 5 години след поставяне на диагнозата.“
✓ „Анамнезата и физикалното изследване са неефективни за ранна диагностика на кардиоваскуларната автономна невропатия (CAN), поради което са нужни неинвазивни тестове”.
✓ „Скринингът за диабетна полиневропатия трябва да се провежда веднага след диагностициране на диабет тип 2 и 5 години след диагностика на диабет тип 1 ‐ 2005 Стандарт за диабетна грижа на Американската диабетна асоциация (ADA).”
✓ „Едва 2% от болните с диабет се тестват за CAN, въпреки че при тях рискът от кардиоваскуларни усложнения и внезапна сърдечна смърт е особено голям”.

Как работи?

Апаратурата дава възможност за извършване на количествена оценка на потния отговор (симпатиков кожен отговор и судомоторна функция) при лека електростимулация и само за 5-6 минути, напълно безболезнено, специалистите могат да установят полиневропатията в най-ранен стадий. При пациентите, страдащи от метаболитен дисбаланс и свързаните с него възпалителни процеси, се увреждат първо най-тънките нервни влакна на потните жлези. Изследването се препоръчва при симптоми като намалена чувствителност, изтръпване или болки в крайниците при пациенти с хипертония, наднормено тегло или пациенти с диагностициран диабет. Съгласно клиничните стандарти на Американската диабетна асоциация това изследване трябва да се проведе веднага след диагностициране на диабет тип 2 и 5 години след поставяне на диагноза диабет тип 1.

Клиничните приложения на новата апаратура са в областта на ендокринологията, неврологията, кардиологията, общата медицина, лечението на болката; за ефективен скрининг на кардиометаболитен риск; при болезнена периферна полинервопатия при негативни тестове за нервно провеждане; при нарушения на вегетативната нервна система, потната секреция, сърдечносъдовата и храносмилателната системи, хипертония и др.; при комплексни болкови синдроми; при вече диагностицирана диабетна невропатия; при ензимни нарушения; при RSD (Рефлексна симпатикова дистрофия); при вегетативна дистония; за оценка ефективността на фармакологични агенти.

 

Какви допълнителни изследвания можем да направим с новата апаратура?

✓ Болезнена невропатия на фините влакна, когато резултатите от тестовете за нервна проводимост са нормални;
✓ Нарушения на автономната нервна система, която контролира потните жлези, сърцето, храносмилателната система, други органи и кръвното налягане
✓ Комплексни болкови синдроми
✓ Диабетни невропатии
✓ Ензимни нарушения
✓ RSD (Рефлексна симпатикова дистрофия, комплексен регионален болков синдром)
✓ Дисавтономия
✓ Тестване на козметика и лекарства
✓ Дерматологични изследвания
✓ Множествена системна атрофия (синдром на Shy‐Drager)

Аналитичните модули осигуряват точни съотношения като например извънклетъчна към вътреклетъчна вода или мастна маса към тегло и представят на лекарите информация за нарушения, които иначе биха изисквали допълнителни изследвания, за да бъдат  диагностицирани.

Графичното представяне на резултатите е още едно предимство. То предлага обобщен преглед и помага за визуализирането на данните.

Цена на изследването на симпатиков кожен отговор: 100 лв.

За повече информация и записвания: 064 678400