Как да си запишем час за преглед и консултация

При Ваше желание може да си запишете час за преглед и консултация в Диагностично-консултативния блок на нашите болници или медицински центрове. За целта не е необходимо да разполагате с направление за специалист или хоспитализация.

За планиране на преглед, моля използвайте онлайн формата тук или следните телефони, като прецените кое здравно заведение ще Ви бъде най-удобно за посещение.

Всички прегледи, изследвания, процедури и други медицински услуги, които Вие получавате без направления за специалист или хоспитализация, са извън покритието на задължителната здравноосигурителна система и се заплащат от пациента, съгласно вътрешните разпоредби и актуалния ценоразпис.

В случаите, когато имате направление за специалист от Вашия личен лекар, е необходимо да планирате преглед в нашите медицински центрове (телефони и адреси за контакт са посочени по-горе) в рамките на 30 календарни дни от датата на издаването му. Срокът за извършване на вторични прегледи от лекаря специалист е до 30 календарни дни от датата на първичния преглед.

Направлението за специалист Ви предоставя покритие за определен обем прегледи и изследвания от задължителната здравноосигурителна система и не е необходимо допълнително заплащане.

В случаите, когато имате направление за хоспитализация, Вашият личен лекар или специалист от извънболнична помощ ще планира приема Ви в нашите болници. Направлението за планов прием в болнично заведение е валидно 10 календарни дни от издаването му.

Датата на приемането Ви в болницата е посочена в направлението за хоспитализация. Болничното Ви лечение е заплатено от задължителната здравноосигурителна система, ако Вие сте здравноосигурено лице. В този случай Вие заплащате само потребителска такса, определена в чл. 37 от Закона за здравното осигуряване в размер на 5.80 лв. на ден. Тази такса се дължи само през първите десет дни от престоя в болница, след това тя е 0 лв. От таксата са освободени деца до 18-годишна възраст, бременни и родилки до 45 дни след раждането, социално слаби, ветерани от войните и военноинвалиди, онкоболни, медицински специалисти, хора с увреждания и други. Ако се налага повторен болничен престой без значение в кое лечебно заведение, при постъпване трябва да представите касовата бележка за заплатена потребителска такса от предходна хоспитализация в рамките на настоящата година.