А

АКБ – аорто-коронарен байпас

Анемия – Състояние при което в кръвта няма достатъчно здрави червени кръвни клетки (еритроцити), които да доставят нужния кислород из организма. Симптомите са умора, бледа кожа, световъртеж, главоболие, учестено дишане, учестен пулс и др. При изследване на кръвта се установяват понижени стойности на хемоглобина.

Антиагреганти – медикаменти, намаляващи риска от образуване на тромби

Антикоагулация – противосъсирване (т. нар. „разреждане на кръвта”)

Аортна инсуфициенция (регургитация, недостатъчност) – Поради неспособност за плътно затваряне, кръвта се връща обратно през аортната клапа от аортата към лявата камера.

Аортна стеноза – Стеснение на отвора на аортната клапа, което затруднява преминаването на кръвта през нея от лявата камера към аортата.

Артериално налягане – Артериалното налягане е нормално до 140/90 mmHg. За хора на 70-80 или повече години са допустими стойности и до 150 mmHg. Покачването на артериалното налягане над тези стойности се обозначава като артериална хипертония. Тя бива първична, наричана есенциална хипертония или още хипертонична болест. Когато се дължи на друго предшестващо заболяване, най-често бъбречно или ендокринно, се нарича вторична артериална хипертония.

Понижението на артериалното налягане, ако не причинява никакви оплаквания и е само случайна находка при измерване на артериалното налягане, не е причина за безпокойство. Ако обаче при понижението на артериалното налягане човек се чувства отпаднал, има световъртеж или дори губи за момент съзнание, е налице артериална хипотония. Тя налага уточняване от кардиолог. Потърсете специализирана кардиологична помощ.

Артериална хипертония – едно от най-често срещаните хронични заболявания: патологично повишаване на артериалното кръвно налягане над 140/90.

Атеросклероза – Хронично, прогресиращо заболяване, което засяга вътрешния слой на големите и средните артерии на организма. Във вътрешния слой на артериите се отлагат мастни вещества и стените на съдовете стават по-тесни и по-твърди.

Ангиотензин рецепторни блокери (АТРБ) – лекарства за лечение на хипертония

АCE-инхибитори – Ихнибитори на ангиотензин-конвертиращият ензим. Това са една от основните групи лекарства за лечение на хипертония.

АV–блок – Представлява нарушение в провеждането на електрическите импулси от предсърдията към камерите. Бива 3 степени, като при третата е животозастрашаваща и налага имплантирането на електрокардиостимулатор (пейсмейкър).

Б

БДСМА – басейн на дясна средна мозъчна артерия

Бета-блокери – Лекарства, които забавят сърдечната честота. Използват се при лечението на артериална хипертония, сърдечна недостатъчност, аритмии, исхемична болест на сърцето и др.

Белодробен тромбемболизъм (БТЕ) – Състояние, при което кръвен съсирек запушва белодробната артерия. Проявява се със задух и болки в гърдите.

Брадикардия – забавена сърдечна дейност

БТЕ – белодробен тромбемболизъм

В

ВЕКС – временен електрокардиостимулатор латор

Вентрикулография – Метод за изследване на сърдечните кухини, чрез впръскване на рентгеноконтрастно вещество в тях. По този начин могат да се видят сърдечните структури и да се видят евентуални дефекти по тях.

Вътрешна гръдна артерия – internal thoracic artery (ITA)

v.s.g – vena saphena graft

Г

Гръдна болка („гръдна жаба”) – Болка в гърдите, която възниква при физическо усилие и отминава в покой, на популярен език наричаме „гръдна жаба“ и е белег на стабилна стенокардия, която е един от видовете исхемична болест на сърцето. Потърсете специализирана кардиологична медицинска помощ без да отлагате във времето.

Д

ДББ – десен бедрен блок

Диабет тип 2 – Диагнозата се поставя след измерване на стойности на кръвната захар над 7.0 ммол/л. на гладно или над 11.1 ммол/л. 2 часа след хранене и всяка случайно измерена стойност на кръвната захар над 11.1 ммол/л. Често симптомите могат да бъдат жажда, често уриниране или необяснима загуба на тегло.

Дилатативна кардиомиопатия (ДКМП) – Разширени сърдечни кухини и увредена камерна контракция на сърцето, което води до недостатъчност на помпената му функция

Дислипидемия – Състояние, при което се наблюдава нарушение в метаболизма на мазнините в организма, в резултта на което се установяват изменения в показателите на кръвта. Измененията могат да се отнасят до „добрия” и „лошия” холестерол (HDL и LDL) или триглицеридите, което води до повишен риск от сърдечносъдови заболявания.

Диуретици – Tова са лекарствени средства, водещи до стимулирано производство на урина, а оттам – до отводняване на организма. Използват се за лечение на сърдечна недостатъчност, високо кръвно, бъбречни заболявания и др.

Доплерова ехография – Ултразвуково, ехографско изследване, при което с помощта на компютър звуците се превръщат в цветове и показват кръвния поток в органите. Чрез този метод може да се визуализира клапна инсуфициенция.

Е

Електрокардиограма (ЕКГ) – Метод за изследване на електрическата активност на сърцето. Върху гърдите, ръцете и краката на пациента се поставят електроди (най-често лепенки или вендузи), които засичат сърдечните електрически импулси. Методът е безболезнен. Изследването се прави с постепенно повишаване на натоварването на велоергометър или движеща се пътечка (тредмил). През това време лекарят наблюдава за промени в кардиограма, сърдечната честота, кръвно налягане. При промяна в кардиограмата или при проява на дискомфорт в сърдечната област изследването се спира.

Екстрасистола – преждевременна контракция на сърцето извън нормалния му ритъм

Ендокард – вътрешната повърхност на сърцето

Ехокардиография – Образен метод за изследване на кухините и клапите на сърцето с ултразвукови вълни. Отнема около 10-15 мин. и е безболезнен.

З

ЗД ИЗТ – захарен диабет инсулин независим тип

ЗД ИНЗТ – захарен диабет инсулин независим тип

ЗСЛК – задна стена на лява камера

И

ИБС – исхемична болест на сърцето – ИБС се развива, когато една или повече от коронарните артерии се стеснят или запушат, сърдечният мускул не получава достатъчно кислород, вследствие на което се нарушава функцията на сърцето. ИБС е едно от най-честите сърдечни заболявани и води до увреждане на сърцето в резултат на недостатъчното му снабдяване с кислород.

ИМИ – исхемичен мозъчен инсулт

Инсулинова резистентност – Състояние, при което клетките в мускулите, телесните мазнини и черния дроб не реагират добре на инсулина и не могат да използват глюкозата от кръвта за енергия. Човешкото тяло е програмирано така, че за да компенсира това, панкреасът започва да произвежда повече инсулин. С течение на времето нивата на кръвната захар се покачват. Покачва се рискът от развитие на захарен диабет. Симптомите включват наднормено тегло, високо кръвно налягане, високи стойности на холестерола.

Инфекциозен ендокардит – Заболяване, дължащо се на микробна инфекция на вътрешната повърхност на сърцето (наречена ендокард). Причинява се от болестотворни микроорганизми, в 90% от случаите от стрептококи и стафилококи. Причинителите попадат в кръвта от различни инфекциозни огнища в организма и по кръвен път достигат до ендокарда.

К

Калциеви антагонисти – Лекарства, блокиращи калциевите канали в клетките. Имат съдоразширяващ ефект и се използват за лечение на хипертония.

Камерна тахикардия – Това е едно от най-сериозните нарушения на сърдечния ритъм. Представлява съкращения на камерите с честота над 100 удара в минута и протича с хемодинамичен колапс. Изисква се незабавно прилагане на електрошок.

Камерно мъждене – Състояние, подобно на камерното трептене, с тази разлика, че тук вълните са хаотични (фибрилации) и нееднакви по форма и ширина. Камерните съкращения са неефективни, кръвоснабдяването на органите се прекъсва и обикновено настъпва смърт в продължение на няколко минути. Налага се електрошок по спешност.

Камерно трептене – Представлява животозастрашаваща аритмия, при която сърцето практически не се съкращава, а болните синкопират (припадат). Налага се електрошок по спешност.

Кардиоверзио – Представлява медицинска процедура, която се прилага при нарушаване на нормалния сърдечен синусов ритъм (аритмия) и цели неговото възстановяване. Реализира се посредством медикаментозно или електрическо въздействие.

Компютърна томография – Скенер с голяма разделителна способност. Използва се за изследвания на структурата на сърцето и коронарните съдове.

Коронарни съдове – Малки артерии, които кръвоснабдяват сърцето. Тяхното запушване води до инфаркт на миокарда.

КПР – кардио-пулмонална ресусцитация

Кръвна захар – За повишена кръвна захар се приемат стойности над 6,1 ммол/л., измерени на гладно, или над 7,8 ммол/л., измерени 2 часа след хранене.

КТ – камерна тахикардия

КТ – компютърна томография

Л

ЛАМ – лимфаденомегалия

ЛББ – ляв бедрен блок

ЛВП – липопротеини с висока плътност / high-density lipoproteins (HDL) – т.нар. „добър” холестерол

ЛЗХБ – ляв заден хемиблок

ЛНП – липопротеини с ниска плътност / low-density lipoproteins (LDL) – т.нар. „лош” холестерол

ЛПХБ – ляв преден хемилок

Лява предна низходяща коронарна артерия – left anterior descending artery (LAD)

Лява вътрешна млечна артерия – left internal mammary artery (LIMA)

М

Миокард – мускулната структура на сърцето; сърдечен мускул

Миокардит – възпаление на сърдечния мускул (миокард)

МИС – медикамент-излъчващ стент / drug-eluting stent (DES)

МКО – митрален клапен отвор

Митрална стеноза – Стеснение на отвора на митралната клапа, което затруднява преминаването на кръвта през нея от лявото предсърдие към лявата камера.

Митрална инсуфициенция (регургитация, недостатъчност) – Непълно затваряне на митралната клапа по време на систола и връщане на кръв от лявата камера към лявото предсърдие.

Мозъчносъдова болест – Включва всички ости и хронични исхемични и хеморагични нарушения на мозъчното кръвообращение, които водят до недостатъчното кръвоснабдяване на определени уччастъци от мозъка.

Н

Нитрати – Лекарства (с най-известен представител нитроглицерин), които в кръвта отделят азотен оксид (NO), който действа съдоразширяващо и заради това се използват за лечение на високо кръвно налягане.

О

Обезитет – затлъстяване

ОКС – остър коронарен синдром

ОМИ – остър миокарден инфаркт

ОХЗСН – обострена хронична застойна сърдечна недостатъчност

П

Палпитации (сърцебиене) – Състояние, което се характеризира с ускорена сърдечна дейност. Най-често пациентите усещат сърдечните удари, което ги и кара да потърсят медицинска помощ. Палпитациите могат да се усетят в гърдите, гърлото или шията.

Пейсмейкър (електрокардиостимулатор) – Устройство с размерите на ръчен часовник, което се имплантира под лявата или дясната ключица на пациента. Предназначено е за въздействие върху ритъма на сърцето. Основната му задача е да поддържа сърдечния ритъм.

Периферна артериална болест – Сборно понятие за група заболявания, обхващащи съдовете извън сърцето и мозъка (каротидните артерии, артериите на горните и долните крайници), при което артериите губят своята еластичност и в стените им се натрупват плаки. Това води до прогресиращи стеснения и/или тромбози.

ПЕКС – постоянен електрокардиостимулатор

Перикардит – възпаление на обвивката на сърцето (т.нар. перикардна торбичка)

ПКБ – предсърдно-камерен блок

ПЛВ – повърхностни лимфни възли

ПМ – предсърдно мъждене

Превенция – изпреварвам, предупреждавам (превенция по време на Пандемия)

Предсърдно мъждене – Състояние, при което настъпва хаотична електрична стимулация на предсърдията, израз на която е и некоординираното съкращение на отделните мускулни клетки и в крайна сметка – невъзможност за качествено съкращение на цялото предсърдие, а само трептене и то с много висока честота.

Предсърдно трептене – Бързо, неравномерно и дезорганизирано съкращение на предсърдията с честота 350-600 удара/минута.

Преходно нарушение на мозъчното кръвообращение (ПНМК) – Краткотрайни състояния (от минути до часове), при които се наблюдават неврологични симптоми, причинени от недостатъчно кръвоснабдяване на различни части на мозъка

Р

Работна ЕКГ проба (стрес-тест) – Това е широко използван метод за установяване на състоянието и функционален резерв на сърдечносъдовата система при физическо натоварване. Заема централно място за доказване на миокардна исхемия.

РСД – ритмична сърдечна дейност

С

Селективна коронарна ангиография (СКАГ) – Образно изследване, при което на пациента се инжектира контрастно вещество, което оцветява кръвоносните съдове на сърцето, и с помощта на рентген лекарят ги вижда и преценява дали по тях има стеснения.

Синкоп – преходна краткотрайна загуба на съзнание поради недостатъчен приход на кръв към мозъка

СКАГ – селективна коронарна ангиография

Смяна на аортна клапа – aortic valve replacement (AVR)

Смяна на митрална клапа – mitral valve replacement (MVR)

Стабилна ангина пекторис (САП) – Пристъпна, непродължителна болка в сърдечната област, която се дължи на преходна недостатъчност на доставката на кислород към сърцето. Провокира се от физически усилия или психо-емоционален стрес и се повлиява от покой и/или нитроглицерин.

Статини – лекарства за понижение на холестерола

Сърдечен арест – спиране на механичната дейност на сърцето, потвърдено от липсата на пулс, съзнание и дишане

Сърдечна недостатъчност (СН) – Патологично състояние, при което сърцето няма нужната сила, за да изпомпва кръвта към останалата част от тялото. Поради това не се доставя достатъчно кислород до тъканите и се нарушава техният метаболизъм.

Т

Tахикардия – учестена сърдечна дейност

Трансезофагеална ехокардиография (ТЕЕ) – Представлява оглед на сърцето с уред, който се вкарва през хранопровода на пациента.

Тропонин Т и I (TnT, TnI) – Високоспецифични маркери за инфаркт на миокарда. За неговото изследване се взима кръв.

Х

Хиперхолестеролемия – увеличено количество холестерол в кръвната плазма

ХОББ – хронична обструктивна белодробна болест

Холестерол – Холестеролът се съдържа във всички клетки на човешкото тяло. Той е необходим за правилното им функциониране, а също така изгражда някои жизненоважни хормони.

В случаите на повишен холестерол в кръвта съществува риск от образуване на мастни натрупвания в стените на артериите, които затрудняват преминаването на кръвта. Това води до намален приток на богата на кислород кръв към сърцето и увеличава риска от миокарден инфаркт. От друга страна, намаленият приток на кръв към мозъка може да причини мозъчен инсулт. Повишеният холестерол насочва и към проблеми с обмяната на веществата (ендокринни заболявания – диабет) или метаболитни нарушения.

Оптималните нива на „добрия” HDL-холестерол са между 1.0 – 2.0 ммол/л., а на „лошия” LDL-холестерол – между 2.6 – 3.3 ммол/л.

Повишеният холестерол (хиперхолестеролемия) в голяма степен е предотвратимо и лечимо състояние. За това помагат здравословното хранене, редовните физически упражнения, а когато е необходимо – и лекарствата.

Холтер ЕКГ – Устройство с размерите на мобилен телефон, което се прикрепя към пациента и в продължение на 24 часа следи електрическата активност на сърцето му.

ХСБ – хипертонична сърдечна болест

Ш

ШВЗ – шиен венозен застой