Запазване на час

През тази форма може да си запишете час за лекарите в МБАЛ Сърце и Мозък Плевен