Заболявания на млечната жлеза

  • Заболяванията на млечните жлези са чести, но само 20% от тях са онкологични.
  • Онкологичните заболявания изискват своевременна и точна диагностика, за да може успешно да се приложат най-съвременните постижения в лечението им.
  • Доброкачествените заболявания на млечните жлези изискват своевременно и точно диагностициране и лечение, защото някои от тях могат да се развият в онкологично заболяване. Някои онкологични заболявания имитират в началното си развитие доброкачествени  прояви.
  • Диагностиката и лечението на заболяванията на млечната жлеза изискват висока професионална компетентност от лекарите, за да може своевременно да бъдат открити и лекувани, особено злокачествените от тях.
  • Особено важно е жените на възраст между 50 и 70 години да извършват ежегодни профилактични прегледи – мамографии и преглед от хирург.

Клиниката по обща и онкологична хирургия и другите структури с онкологична насоченост на болница Сърце и Мозък в Плевен са внедрили най-съвременните методи за диагностика и лечение на жените със заболявания на млечните жлези и осигуряват комплексен подход на високо ниво. Част от съвременните хирургични методи са: онкопластичен подход при операции със запазване на гърдата. Съхранява се формата на гърдата; изграждане на „нова“ гърда след отстраняване на цялата гърда. Използват се импланти или присадки; Операция на другата гърда, за да се постигне симетрия с оперираната гърда, когато това се наложи; приложение на т.нар. сентинелна биопсия, за да се постигне по-щадяща операция и предотвратяване на отока на ръката; предоперативно маркиране на неопипващи се тумори с образно-диагностични методи, за да се постигне точно отстраняване на тумора; вземане на тъкан от тумора с устройство за т. нар. дебелоиглена биопсия за извършване на важните микроскопски изследвания преди започване на лечението; компетентно участие на хирурзите в онкологичната комисия за преценка на цялостното комплексно третиране е важна част от организацията на диагностиката и лечението на рака на млечните жлези.

Повече информация: тук

Ако желаете да се свържете с Клиниката по онкологична и обща хирургия, моля посетете www.cardiacinstitute.bg или позвънете на 064 678400, 02 4026333

Следете за предстоящи безплатни прегледи и скрининг за рак на млечната жлеза в клиниката.