Електрофизиология

Какво е електрофизиологично изследване?

При електрофизиологичното изследване, посредством катетри (представляващи малки тръбички, които записват електрически сигнали) се прави точен запис на електрическите импулси в сърцето.

Сърцето изпомпва средно между 60 и 70 пъти в минута кръв до най-важните органи в човешкото тяло. За да може да изпълнява своята функция, то се контролира от електрически импулси. Тези електрически сигнали следват строга последователност, като се зараждат в дясно предсърдие и достигат до лява и дясна камера.

Нарушенията в сърдечния ритъм (или т.нар. аритмия) водят до нарушаване в последователността на импулсите и това причинява сърцебиене. Чрез електрофизиологичното изследване, лекарят получава детайлна информация за пътя на електрическите импулси в сърцето и характера на самото заболяване, когато ритъмът не е нормален. По този начин лекарят Ви ще разбере кое лечение е най-подходящо за Вас: медикаментозно, аблация, имплантиране на пейсмейкър или кардиовертер – дефибрилатор.

Защо ми е нужно електрофизиологично изследване

  • Когато сте диагностицирани с аритмия (нерегулярен или бърз ритъм) в т.ч. надкамерна тахикардия, предсърдно мъждене, предсърдно трептене, камерна тахикардия.
  • При припадък от сърдечен произход: при някои заболявания електрофизиологичното изследване може да помогне за установяване на причината.
  • Преди всяка аблация, за да се установи локализацията на нарушения ритъм на сърцето.

Какво се случва по време на електрофизиологично изследване?

Изследването се извършва в т.нар. електрофизиологична лаборатория, в която се намира оборудването, необходимо за извършване на процедурата. В зависимост от аритмията се използва местна упойка, като при някои процедури се предпочита обща упойка (Вашият лекуващ лекар ще Ви уведоми за вида упойка, която ще бъде използвана). През вена на десния крак (понякога се налага използването на артерия) се въвеждат специални катетри (тръбички с диаметър под 3 мм), които записват директно електрическите сигнали от сърцето. По време на самото изследване сърцето се стимулира с електрически импулси, които Вие може да усетите като сърцебиене или по-силни сърдечни удари.

Какво е аблация – радиофреквентна аблация и криоаблация?

След като Вашият лекар е локализирал виновното за Вашата аритмия огнище се преминава към лечение – аблация. Посредством специален катетър се прилага енергия, наречена радиофреквентна енергия, която води до загряване и изгаряне на това огнище. Освен нагряване, при някои аритмии се използват специално пригодени балони или катетри, чрез които се постига замразяване на огнищата, водещи до аритмия, и тяхното елиминиране.

Рискове:

  • Инфекция на мястото, от където се въвеждат катетрите <1%
  • Кървене от мястото, където се въвеждат катетрите 1-2%
  • Сърдечен инфаркт <1%
  • Мозъчен инсулт <1%
  • Сърдечен блок и нужда от имплантиране на пейсмейкър (устройство за лечение на бавен пулс)<1%
  • Перфорация на сърцето или на венозен/артериален съд <1%

Опасно ли е електрофизиологичното изследване?

Не. Електрофизиологичното изследване е безопасна процедура, като сериозни усложнения се наблюдават под 1%.

Има ли алтернативи на електрофизиологичното изследвани и аблация?

Пациентите с аритмия имат два начина на лечение. Единият е дълготрайна медикаментозна терапия, която за някои пациенти е с добри резултати, но изисква ежедневен прием на лекарства, като има риск от поява на странични ефекти.

Лечението посредством аблация позволява преустановяване на някои антиаритмични медикаменти и избягване на страничните им ефекти, в допълнение аблацията превъзхожда по своята ефективност медикаментозното лечение при повечето аритмии.

Как да се подготвя за електрофизиологично изследване?

След като Ви е назначена дата за постъпване от Вашият електрофизиолог, ще Ви бъде обяснено кои медикаменти е необходимо да спрете преди процедурата и за колко време. Не преустановявайте приемът на Вашето лекарство за разреждане на кръвта (Антикоагулант), освен ако Вашият лекар не Ви е казал.

Какво да очакваме в деня на прием?

В деня на прием в отделението по кардиология ще бъдете разпитани подробно за Вашата медицинска история, ще Ви бъдат поискани документи от предходни пролежавания в болница и медицински прегледи. Моля носете Вашите лекарства, за да ги предоставите на приемащия лекар. Ще Ви бъде взета кръв за лабораторни тестове и определяне на кръвна група. Също ще Ви бъдат извършени ЕКГ и ехокардиография. По време на болничния престой медицинския екип ще Ви дава медикаментите, от които имате нужда. Моля не приемайте Вашите медикаменти, освен ако изрично не Ви е казано.

В деня на процедурата е необходимо да сте гладни и жадни!!!  Позволени са малки глътки вода в случай, че трябва да приемете Вашите сутрешни медикаменти. Последното хранене трябва да бъде преди полунощ в деня на процедурата Ви.

След приключване на електрофизиологичното изследване, ще бъдете върнати обратно във Вашата болнична стая. На мястото, от където е проведена процедурата ще имате превръзка и тежест за няколко часа, като след тяхното отстраняване ще можете отново да се движите.

Ако сте диагностицирани с аритмия, можете да запазите час за преглед и консултация с електрофизиолог на тел. 056 / 703 003.