Второ мнение

Уважаеми пациенти, ако желаете да получите онлайн второ мнение относно диагностиката и лечението на Вашето заболяване от специалист кардиолог, кардиохирург, невролог, неврохирург, съдов хирург, ортопед, медицински онколог, лъчетерапевт, генетик, патолог или специалисти по коремна, гръдна и обща хирургия и образна диагностика, моля изпратете Вашето запитване със сканирани и прикачени всички необходими документи. След потвърждение от наша страна, моля да заплатите такса за консултация, както следва:

– писмено становище от водещ специалист в рамките на 72 ч. след заявяване: 150 лв;

– личен телефонен разговор със специалист (с продъжителност до 15 мин): 150 лв.

Посочените такси в лева се превеждат по банков път по сметката на МБАЛ „Сърце и Мозък“:

МБАЛ „СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД
IBAN: BG35UNCR70001522516096
BIC: UNCRBGSF

Необходимо е да посочите вида на консултацията – напр. кардиологична, кардиохирургична, неврохирургична, онкологична и т.н. в основанието за плащане.

За допълнителна информация и контакт: г-жа Християна Калчева: 064 678 466, [email protected]

    За да изпратите образни изследвания, моля изпратете линк от dox.abv.bg, wetransfer.com или друга свободна услуга за споделяне на файлове.

    vtoro-mnenie-1

    Статистиката показва, че в 88% от случаите при повторен преглед от друг лекар, диагнозата бива най-малкото доуточнена, а понякога и напълно променена. Това води до смяна на лекарствената терапия и дори отпадане на нуждата от операция, която първоначално е била препоръчана. Болестите обикновено прогресират в хода на времето. Затова, при повторен преглед, често клиничната картина е по-пълна и вярната диагноза е по-лесна.

    Медицината е „колективен спорт“ – играе се от отбор. Поради това второ мнение от друг лекар винаги помага. Когато пациентът е рисков, разумният лекуващ лекар сам настоява за второ мнение.