Второ мнение

Уважаеми пациенти, ако желаете да получите он-лайн второ мнение относно диагностиката и лечението на Вашето заболяване от специалист кардиолог, кардиохирург, невролог, неврохирург, съдов хирург или специалист по образна диагностика, Вие може да изпратите запитване до г-жа Ани Иванова със сканирани и прикачени всички необходими документи и след потвърждение от нас може да заплатите такса за консултация,  както следва:

За водещ български специалист – 100 лв.

За водещ чуждестранен специалист – 300 лв.

Посочените такси в лева се превеждат по банков път по сметката на МБАЛ „Сърце и Мозък“:

МБАЛ „СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД
IBAN: BG35UNCR70001522516096
BIC: UNCRBGSF

Необходимо е да посочите вида на консултанта: кардиолог, кардиохирург, неврохирург и т.н. в основанието за плащане.

За допълнителна информация и контакт г-жа Ани Иванова: 02 4026406, a.ivanova@heartandbrain.bg

vtoro-mnenie-1
vtoro-mnenie-2

Човек боледува от около 10 000 болести. Тези болести се проявяват чрез 200-300 симптома. По специфичната комбинация от тези симптоми и реда на тяхната поява лекарят трябва да диагностицира конкретната болест. Това невинаги е лесно. Особено, когато пациентът е болен от рядка болест или е налице комбинация от няколко заболявания. По-възрастните болни по-често страдат от няколко болести едновременно. Затова лекарят невинаги успява от първия преглед да постави точната диагноза.

Статистиката показва, че в 88% от случаите при повторен преглед от друг лекар, диагнозата бива най-малкото доуточнена, а понякога и напълно променена. Това води до смяна на лекарствената терапия и дори отпадане на нуждата от операция, която първоначално е била препоръчана. Болестите обикновено прогресират в хода на времето. Затова, при повторен преглед, често клиничната картина е по-пълна и вярната диагноза е по-лесна. Нердяко, когато възрастни лекари преглежат свои дългогодишни пациенти, които са диагностицирали в младостта си, установяват, че диагнозата, която са им поставили тогава, когато са имали по-малко опит, невинаги е била абсолютно точна.

Медицината е „колективен спорт“ – играе се от отбор. Поради това второ мнение от друг лекар винаги помага. Когато пациентът е рисков, разумният лекуващ лекар сам настоява пациентът да получи и второ мнение. Затова в добрите клиники се провеждат групови визитации, защото понякога някои от присъстващите лекари може да поставят вярната диагноза, като не е изключено това може да е и най-младия колега.

Поради това е желателно да имате второ мнение от друг лекар за Вашата диагноза, особено ако Ви предстои операция или трябва да започнете терапия, която може да има значими странични ефекти. Нашите болници и центрове са винаги на Ваше разположение при необходимост от второ мнение.