Грижата за Вашия живот
е наша грижа доживот

История

Български Кардиологичен Институт е създаден през 2007 г. от Тихомир Каменов – Основател на водещата здравна организация в страната Commercial League Healthcare Group, лидер в производството и търговията на лекарствени продукти, здравно осигуряване и маркетингови иновации.

Здравните инвестиции на Български Кардиологичен Институт са фокусирани върху намаляването на смъртността и инвалидизацията от сърдечносъдови заболявания в България чрез създаване на национална структура от високотехнологични кардиологични болници и центрове в региони с изразен дефицит в достъпа до специализирана медицинска грижа.

logo_s_nadpis_pleven
sbalk-pn-otkrivane

На 24 юни 2008 г. е открита първата специализирана кардиологична болница в Северозападна България – в гр. Плевен, която въвежда в региона рутинното интервенционално лечение на пациенти с остър коронарен синдром и инфаркт на миокарда. Осигурен е достъп до модерно кардиологично лечение за пациентите в областите Плевен, Ловеч, Враца, Видин, Монтана – регион, обхващащ население над 750 хил. души.

logo_s_nadpis_tarnovo

На 31 октомври 2008 г. е открита първата специализирана кардиологична болница в Централна Северна България – в гр. Велико Търново, която въвежда в региона рутинното интервенционално лечение на пациенти с остър коронарен синдром и инфаркт на миокарда. Осигурен е достъп до модерно кардиологично лечение за пациентите в областите Велико Търново, Габрово, Русе, Разград, Търговище – регион, обхващащ население над 800 хил. души.

sbalk-vt-otkrivane
logo_s_nadpis_yambol
sbalk-jm-otkrivane

На 22 ноември 2008 г. е открита първата специализирана кардиологична болница в Югоизточна България – в гр. Ямбол, която въвежда в региона рутинното интервенционално лечение на пациенти с остър коронарен синдром и инфаркт на миокарда. Осигурен е достъп до модерно кардиологично лечение за пациентите в областите Ямбол, Бургас, Сливен, Стара Загора, Хасково, Кърджали – регион с население над 1,4 млн. души.

logo_s_nadpis_varna

На 5 ноември 2009 г. е открита втората специализирана кардиологична болница в Североизточна България – в гр. Варна, която облекчава достъпа до рутинното интервенционално лечение на пациенти с остър коронарен синдром и инфаркт на миокарда в областите Варна, Шумен, Добрич, Силистра – регион с население над 930 хил.души.

sbalk-vn-otkrivane
logo_s_nadpis_shumen
sbalk-sh-otkrivane

На 27 март 2013 г. е открита първата специализирана кардиологична болница в географския регион Лудогорие – в гр. Шумен, която въвежда рутинното интервенционално лечение на пациенти с остър коронарен синдром и инфаркт на миокарда в областите Шумен, Разград, Търговище – регион, обхващащ население над 400 хил. души.

logo_s_nadpis_pleven_hab

На 27 февруари 2017 г. е открита първата многопрофилна университетска болница за комплексно лечение на сърдечносъдови и мозъчносъдови заболявания в Централна Северна и Северозападна България – УМБАЛ „Сърце и Мозък” в гр. Плевен. Болницата е специализирана в иновативни здравни технологии в областта на кардиохирургията, неврохирургията, съдовата хирургия и приема пациенти от областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Габрово, Ловеч, Русе, Велико Търново, Търговище, Разград, Шумен – регион, обхващащ население над 1,5 млн. души.

mbal-pn-otkrivane

Мащабните инвестиции на Български Кардиологичен Институт в българското здравеопазване и всеотдайната работа на медицинските екипи дават бързи здравни резултати на популационно ниво. Първите публикувани здравни резултати показват, че смъртността от остър коронарен синдром в Северозападна България през 2008 г. е намалена от 13,09% до 9,25%, а вътреболничната смъртност – до 2,99%. Година по-късно подобни резултати са постигнати и в другите региони. Постигнатите здравни резултати за намаляване на сърдечносъдовата смъртност в България са докладвани на Световния конгрес по кардиология в Пекин, Китай, през юни 2010 г. и са публикувани във водещото световно научно издание Circulation 122 (2), 2010.