Гинекология

Отделението по гинекология с ръководител д-р Александър Любенов д.м. е част от Клиниката по акушерство и гинекология. На разположение на пациентките е екип от отлично подготвени и утвърдени специалисти, модерни операционни зали, оборудвани със съвременна апаратура и инструментариум за извършване на пълния обем оперативни интервенции при гинекологични операции.

Клиниката е специализирана в минимално инвазивната ендоскопска хирургия. Клиниката разполага със зали за реанимация, високотехнологичен сектор за образна диагностика и други специализирани звена, свързани с подсигуряването на оперативната дейност. В модерно оборудвани амбулаторни кабинети се извършват консултативни, контролни и профилактични прегледи.

Организацията на работа осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност, включително на медицинска помощ при спешни състояния.

Всички пациентки на ,Мама и Аз‘ имат достъп до най-модерната апаратура и инструментариум, в това число високотехнологично оборудване за целите на минимално инвазивната гинекологична хирургия и оперативна гинекология, както и медицински грижи в съответствие с най-добрите европейски и световни практики.

Клиниката разполага с последно поколение апаратура за роботизирана хирургия da Vinci с четири ръце. Предимствата на робот-асистираните минимално инвазивни интервенции са доказани през последните 20 години: по-бързо възстановяване на пациента, по-кратък болничен престой, по-малка травматичност и кръвозагуба и по-бързо връщане към ежедневна активност и работоспособност.