Отделение по образна диагностика

Отделението разполага с най-високото съвременно ниво на апаратура за образна диагностика. Извършват се безболезнени образни изследвания, които позволяват на лекуващия лекар да получи нужната визуална информация, за да постави диагноза, като напр. рентгенографски снимки, компютърна томография, ядреномагнитен резонанс, контрастна ангиография. Изследванията се обработват, разпространяват и съхраняват в системата PAKS, която позволява постоянен достъп до предишни образни изследвания с цел извършване на сравнителна оценка.