Образна диагностика

За отделението:
Отделението по Образна диагностика предоставя всички съвременни възможности за качествено и навременно диагностициране на всички анатомични органи и системи.

Разполага със съвременна дигитална апаратура с висока разделителна способност и качество на образите,  която  се използва за диагностика и лечение на голям спектър от заболявания:  магнитен  резонанс Philips Ingenia MR-OR, два  компютърни  томографа 128 slice Philips Incisive, дигитален  мамографски апарат Hologic Selenia Dimensions с 2D стереотаксична биопсична система, дигитален рентгенов апарат Philips Juno DRF и PSR Eleva S Plus и ултразвуков апарат Philips Clear view 350.

Благодарение на иновативната система „iDose4“ се подобрява качеството на образите при ниски нива на лъчево натоварване посредством предотвратяване получаването на артефакти, намаляване на шума и повишаване на пространствената разделителна способност. Използвайки най-новите технологични постижения, облъчването на пациентите с йонизиращо лъчение се намалява средно с 50%.

Philips Ingenia MR-OR е единственият в България и на Балканите интраоперативен МР, даващ възможност за получаване на висококачествени изображения по време на неврохирургични процедури за актуализиране на невронавигацията с информация за хирургическия прогрес. При изследването се прави плавен трансфер на пациенти между операционната зала и системата Philips Ingenia MR-OR при минимално удължаване на времето на оперативната интервенция и запазване на настройките на OR за ефективен неврохирургичен работен процес.

Дейности:
В отделението се извършват:

КТ-ангиография на торакоабдоминална аорта – методът е полезен за оценка на възможна аортна дисекация, аневризма и оценка на степента на васкуларната атероматозна болест.

КТ-ангиография на сърце – методът е полезен за оценка на коронарните съдове, както и осъществяване на функционален анализ на миокарда.

КТ-ангиография на белодробните съдове, белодробен тромбемболизъм – методът е полезен за оценка на възможна белодробна тромбемболия (БТЕ). Предимствата му са свързани с проследяването на тромботични маси до сегментарно и субсегментарно ниво на белодробното кръвообращение.

КТ-глава – всички заболявания на ЦНС, изискващи навременна, спешна диагноза: исхемичен и хеморагичен инфаркт, ОЗП в черепната кухина, вродени аномалии, вродени аномалии и/или съчетани с тях варианти на нормалната анатомия, които имат значение при последваща оперативна намеса; болест на малките съдове на мозъчното кръвообращение, постоперативно проследяване на пациентите; черепно-мозъчен травматизъм; възпалителни заболявания на главния мозък и обвивките му; патологични процеси, ангажиращи околоносните кухини. За нуждите на специалистите невролози и неврохирурзи осъществяваме и мозъчна ангиография, доказваща разширения и стеснения по хода на мозъчните съдове.

КТ-бял дроб – този вид изследване открива наличието на белодробни заболявания, в това число и туморни, много преди те да се представят със своите характерни клинични симптоми.

КТ-корем и малък таз – методът е полезен за оценка на патология на коремните органи и на органите на малкия таз – наличие на свободна течност в коремна кухина и малък таз, свободен газ, възпалителни заболявания, постоперативни промени и/или дисеминации.

КТ-периферна ангиография – методът е неинвазивна оценка на състоянието на съдовете на долни и горни крайници при пациенти с хронична артериална недостатъчност

В отделението се извършват още рентгенови образни изследвания, мамографии и магнитен резонанс. Чрез новата DR система, образът се експонира директно върху детектор и изображението директно се изпраща по безжичен път до работната станция. DR системата дава възможност да се запаметят няколко изображения. След приключване на експонациите изображението може да се обработва, съхранява, изпраща по мрежа в DICOM формат или записва на CD/DVD/USB.