Физикална и рехабилитационна медицина

За клиниката:
Клиниката разполага с компетентен персонал и високоспециализирана апаратура за осъществяване на уникална неврорехабилитационна дейност. Тя е фокусирана в две основни направления – сложни за провеждане неврорехабилитационни програми, обхващащи пациенти на неврологични, неврохирургични, кардиологични,  кардиохирургични, онкологични, ортопедични и съдовохирургични клиники, които често след извършени големи по обем и сложност интервенции от целия диапазон на споменатите специалности се нуждаят от специализирана рехабилитация.

Дейности:
Кинезитерапевтични и рехабилитационни програми, които се извършват в много малко болници, както и на практика уникалните за нашата болница апаратни физиотерапевтични процедури при леглото на пациента, включително и в интензивните отделения. Рехабилитационните дейности включват още ултразвукова терапия, магнитотерапия, лазертерапия, електротерапия, UV-терапия чрез използване на най-съвременните портативни апарати за целта.