Нервни болести

За клиниката:
Клиниката по нервни болести е водеща в България в областта на терапевтичната неврофизиология, включваща неинвазивна мозъчна стимулация: транскраниална магнитна стимулация и директна токова мозъчна стимулация. Провеждат се всички видове високоспециализирани неврофизиологични изследвания: ЕЕГ, ЕМГ и евокирани потенциали, както и модерно лечение и неврорехабилитация при пациенти с мозъчни инсулти и невротравми, включително физиотерапия и рехабилитация. Обединението на доказани специалисти с огромен практически опит и млад и амбициозен екип от лекари с интереси в областта на невронауките, както и близкото сътрудничество с клиниките по неврохирургия, кардиология, радиохирургия, лъчелечение и онкология, помага за изработване на индивидуален комплексен подход при всеки отделен пациент.

Дейности:
В клиниката по нервни болести се извършват всички дейности от съвременната комплексна диагностика и лечение на неврологичните заболявания, включително електроенцефалография, електромиография, ангиография на мозъчни съдове, ядрено-магнитно изследване на главен и гръбначен мозък,  соматосензорни и моторни евокирани потенциали,  зрителни и слухови евокирани потенциали, транскраниална магнитна стимулация (rTMS), директна токова стимулация (tDCS), невромодулация, диагностика и лечение на мозъчни инсулти, плексуси, полиневропатия, мултиплена склероза, епилепсия, миастения гравис, Паркинсонова болест, гранични невро-психиатрични състояния, болест на Гилен-Баре, високотехнологична неврорехабилитация, физиотерапевтични процедури и акупунктура.