Клиника по анестезиология и интензивно лечение

За клиниката:
Функционално клиниката по анестезиология и интензивно лечение се състои от сектор за лечение на пациенти след кардиохирургична интервенция с началник д-р Кенан Мехмедов, сектор за лечение на пациенти след неврохирургични интервенции с началник  д-р Анна Лазарова, сектор за лечение на пациенти след ортопедични и травматологични интервенции с началник д-р Валентин Милев и сектор за лечение на пациенти с COVID с началник д-р Владислав Генов.

Клиниката разполага със съвременна апаратура от най-висок клас, което в комбинация с опитния екип осигурява световно ниво на анестезиологичните дейности и интензивното лечение.

Дейности:
В клиниката рутинно се прилагат видео-ларингоскопски и бронхоскопски методи за достъп до горните и долните дихателни пътища и тяхното лечение, ехографски и невро-стимулаторни подходи за извършване на прецизна и високо ефективна локо-регионална анестезия за нуждите на торакалната и абдоминалната хирургия, както и за оперативните интервенции в клиниките по ортопедия и травматология, съдова хирургия и неврохирургия.

Клиниката разполага с възможности за обезболяване, контролирано от пациента (PCA), представляващо ефективно и безопасно средство за лечение на болковия синдром, като и с PiCCO системи за непрекъсната оценка на хемодинамичния статус на пациента, базирана на усъвършенстван хемодинамичен и обемен мониторинг (транспулмонална термодилуция и пулсов контурен анализ).

PiCCO технологията в комбинация с ехография и други здравни технологии предоставя възможност за измерване на всякакъв вид инвазивни налягания като средство за максимално обективизиране на хемодинамичния мониторинг на пациентите.