Физикална и рехабилитационна медицина

За отделението:
Отделението по Физикална и рехабилитационна медицина извършва комплексна физиотерапия и рехабилитация в съответствие с последните международни тенденции. Отделението разполага с 20 легла и пълен набор от апаратура за обслужване на пациентите на болницата.

Авангардни методи на лечение са високоенергийната лазер терапия и транскраниалната електромагнитна стимулация. По клинична пътека и амбулаторно се лекуват пациенти с болести на централна и периферна нервна система, опорно-двигателен апарат, пациенти след хирургични интервенции и др.

Началникът на отделението, доц. Тодоров, е водещ специалист в областта на мануалната медицина, лазертерапия и инфилтрационната терапия.