Съдова хирургия

За отделението:
Отделението по съдова хирургия предоставя всички съвременни възможности за диагностика и лечение на съдовите заболявания – отворени хирургични, хибридни и ендоваскуларни техники, консервативно лечение. Екипът на клиниката има дългогодишен професионален опит в областта на съдовата хирургия. Комбинирането на различните възможности за лечение, както и наличието на съвременна апаратура и консуматив предлага за пациента най-добрият и щадящ подход за лечение съобразен с индивидуалните му нужди.

Дейности:
В отделението по съдова хирургия се предлага съвременно лечение на:
– периферните артериални и венозни заболявания на крайниците;
– интервенции при остри артериални и венозни тромбози;
– съдов травматизъм;
– лечение на екстракраниални мозъчни съдове;
– ранна превенция и лечение на диабетно стъпало;
– съдов достъп за хемодиализа.