Отделение по кардиология

Отделението е специализирано в лечението на остри или хронични сърдечносъдови заболявания в спешен или планов порядък. Изпълняват се всички неинвазивни диагностични методи в кардиологията, чрез които лекарят добива представа за функцията и структурата на сърцето.

Наборът от процедури включва:

  • измерване на сърдечните тонове
  • измерване на кръвното налягане
  • електрокардиограма (ЕКГ)
  • ехокардиография (ЕхоКГ)
  • велотест (натоварване на сърцето с велоергометър)
  • проверка на пейсмейкъри.